« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo průmyslu a obchodu - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MPO 65611_2023 ŽÁDOST
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Stavební úřad
Na Františku 1039/32
110 15 Praha 1 - Staré Město
<br> Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> podle ustanovení § 110 odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),a § 18b vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování <,>
územního opatření a stavebního řádu
<br> ČÁST A
<br> I.Identifikační údaje stavebního záměru
(název,místo,účel stavby)
<br> Název: V423 - modernizace na vyšší parametry,II.etapa
<br> Místo: Kraj: Jihomoravský,Okres: Brno - venkov
Účel stavby: Účelem stavby je přenos elektrické energie <.>
<br> II.Identifikační údaje stavebníka
(fyzická osoba uvede jméno,příjmení,datum narození,místo trvalého pobytu popřípadě též adresu
pro doručování,není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou
činností,uvede fyzická osoba jméno,příjmení,datum narození,IČ,bylo-li přiděleno,místo trvalého
pobytu popřípadě též adresu pro doručování,není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba
uvede název nebo obchodní firmu,IČ,bylo-li přiděleno,adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování <,>
není-li shodná s adresou sídla,osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)
<br> Žadatel: ČEPS,a.s <.>
<br> IČO: 25702556
<br> Adresa (sídlo): Elektrárenská 774/2,101 52 Praha 10
<br> Telefon: +420 211 044 111
<br> Podává-li žádost více osob,připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:
<br> MIPOX044J098 Oj; MPO 65611/2023 Utvař:
2023-05-20 13:54:26 Příloh:
<br> 41600sek
MIPOX044J098
<br>
<br> III.Stavebník jedná
□ samostatně
■ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné příloze
<br> (u fyzické osoby se uvede jméno,příjmení,datum narození,místo trvalého pobytu popřípadě též
adresa pro doručování,není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo
obchodní firmu,IČ,bylo-li přiděleno,adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování,není-li
shodná...
MPO 65611_23_316 - SÚ Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení
Sarabun
Razítko
<br>
<br> 159094368-465413-230817093102
<br> Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední
<br> Dokument 159094368-465413-230817093102.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 159094368-
<.> Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu.Počet stran dokumentu: 465413-230817093102 18
<br> Vstup neobsahoval viditelný prvek,který nelze plně přenést na výstup <.>
<br> Konverzi provedl subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu,IČ: 47609109
<br> Pracoviště: Ministerstvo průmyslu a obchodu
<br> Datum vyhotovení: 17.08.2023
<br> Jméno a příjmení osoby,která konverzi provedla: XXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Poznámka:
<br> Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese.https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky
<br>
2023-08-17T09:33:35+0200

Načteno

edesky.cz/d/7371311

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo průmyslu a obchodu      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz