« Najít podobné dokumenty

Obec Kolšov - Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 30.8.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolšov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 30.8.2023
Obecní úřad Kolšov
<br>
<br>
<br>
<br> P O Z V Á N K A
<br>
<br> dne 30.8.2023 v 17.00 hod.v zasedací místnosti OÚ Kolšov
<br> se koná
<br>
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br>
s tímto programem:
<br>
1.Zahájení,volba ověřovatelů,schválení programu,jmenování zapisovatele
2.Informace starostky o činnosti OÚ
3.Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
<br> služebnosti na parc.č.319/1 v k.ú.Kolšov
<br> 4.Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti na parc.č.265/79 v k.ú.Kolšov
<br> 5.Schválení vyřazení majetku obce – Fiat DUCATO
6.Schválení žádosti o dotaci pro prodejnu č.525 v Kolšově - provozovatel
<br> Jednota,spotřební družstvo Zábřeh
<br> 7.Různé,diskuse
8.Závěr
<br>
<br> Zveme všechny občany a členy ZO Kolšov
<br>
<br>
<br>
XXX XXXXXXXXX,starostka obce,v.r <.>
<br>
Vyvěšeno: na úřední desce a na elektronické desce dne 17.8.2023
<br>
<br> Sejmuto: dne 31.8.2023

Načteno

edesky.cz/d/7357213

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolšov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz