« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KO MUNIKACÍCH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace ke stažení zde
CĚ*RAOOO
<br> ÝF„EOPRE; OPRAVA AOSTEEA “*NA UPRAVA PROVOZU
<br> LEGENDA DOPRAVNÍHO ZAAOEAA
<br> \ „\ “ © MÍSTO STAVBY \=.9,<,> „,<,> \/ _ PRACOVNI M\STO — MONT/AZM A DOPRAVNl PROSTOR
<br> r % SVASEE' DOPRAVNÍ ZNAČENí * STÁVAJÍCÍ
<br> (? SWSLĚ DOPRAVNÍ ZNAČENí * NAVRŽENE PŘECHODNĚ
<br> RD : p 253 POZNÁMKA <.>
<br> SVASEE DZ AAS JE S 1 VÝSTRAŽNÝM SVĚTLEM PRíONA UZÁVĚRA JE S M\N 3 VÝSTRAŽNÝMI SVĚTLY.PODĚLNÁ UZAVERA JE OBOUSTRAN.SMĚROVACAA DESKAMI Po MAX Ao m DZ \P22 \NSTALOVAT M\N 7 DNí PRED PRVNíAA DNEM DOČASNĚHO ZÁKAZU VJEZDU A ODSTRANH v DOBĚ REALIZACE ZÁKAZU VJEZDU <.>
<br> SW
<br> UMíSTR TAK,ABY BYLA ZAJIŠTĚNA VIDITELNOST ČANNĚ PVLQCHY SSZ PRo OBE RAMENA RRAZOVATAY
Veřejná vyhláška ke stažení zde
str.1/3
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám.Míru 111,666 19 Tišnov
<br> Odbor dopravy a živnostenský úřad
<br>
Spis.zn.: S-MUTI 38657/2023/ODŽÚ/Lo Vyřizuje: Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Tišnov,XX.X.XXXX
Č.j.: MUTI 39054/2023 Tel: 549 439 720
Počet listů: 2 Počet příloh: 1 E-mail: renata.loubalova@tisnov.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Tišnov,Odbor dopravy a živnostenský úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) <,>
<br> v řízení o opatření obecné povahy podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,které bylo zahájeno
na základě podání právnické osoby Obec Malhostovice,IČ: 002 82 057,se sídlem Malhostovice 75,666 03
Tišnov,ze dne 9.8.2023 v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> na pozemní komunikaci – silnici II.třídy č.II/379 (před kostelem Sv.Vavřince),v obci Malhostovice,dle
přiložené grafické přílohy „Malhostovice,oprava kostela“,zpracované Ing.Petrem Jarolímem <,>
IČ: 409 71 856,se sídlem Elplova 26,628 00 Brno <.>
<br> Návrh stanovení přechodné úpravy provozu byl projednán s příslušným orgánem policie – Policie České
republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Brno-venkov,pracoviště
dopravního inženýrství,Horní 21/731,611 32 Brno ze dne 1.8.2023 pod č.j.KRPB-156601-2/ČJ-2023-
0603DI-HRB <.>
<br>
Přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br>  Provedení přechodné úpravy provozu (dopravní značení) na pozemní komunikaci – silnici II.třídy
č.II/379 (před kostelem Sv.Vavřince),v obci Malhosto...

Načteno

edesky.cz/d/7327867

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz