« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Veřejná vyhláška - Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje PK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Aktualizace č5 Zásad územního rozvoje PK.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18,30613 Plzeň
<br> NAŠE ZN.PK—RRf3359/23 DATUM: 09.08.2023
<br> Veřejná vyhláška
<br> o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,Odbor regionálního rozvoje,jako pořizovatel Zásad územního rozvoje podle 5 7 odst.1,písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje
<br> v souladu s Š 42b odst.2 a 5 39 odst.1 stavebního zákona pořízení návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území,a konání veřejného projednání dne 11.9.2023 od 10h v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje,Škroupova 18,Plzeň,v jednacím sále zastupitelstva Č.174 v 1.patře <.>
<br> Dotčené obce,oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat nejpozději do 7 dnů ode dne konání písemnou námitku s odúvodněním a vymezením dotčeného území,ve stejné Ihúté může každý uplatnit připomínky k návrhu a vyhodnocení.K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Písemné námitky a připomínky kaktualizovaným částem Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a kVyhodnocení se uplatňují na adrese: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor regionálního rozvoje,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> V době vyvěšení bude projednávána dokumentace k veřejnému nahlédnutí na Krajském úřadu Plzeňského kraje,odboru regionálního rozvoje,oddělení územního plánování <,>
<br> nebo ke stažení na webových stránkách Plzeňského kraje v sekci Region a jeho rozvoj zde: https:f/www.plzenskv-kraiczfnavrh-aktualizace-c-S-zur-pk
<br> Ing.arch.XXXXXXXX XXXXXXXX v.r.vedoucí odboru regionálního rozvoje
<br> podepsáno elektronicky
<br> Tel.: B?? 195 113 fax: 377 795 078 efmaii „_ggsígggjzen_s...

Načteno

edesky.cz/d/7290216

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz