« Najít podobné dokumenty

Obec Krychnov - Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krychnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti (257.76 kB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kolín
<br> Karlovo náměstí 45,Kolín I,280 02 Kolín
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 303672/2023
UID: spudms00000013841356
Spisová značka:SP8096/2023-537205/02
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.zajicova@spucr.cz
<br> Datum: 2.8.2023
<br>
<br>
<br>
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Krycnov - pověření ke vstupu a
vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kolín jako věcně a
místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů,a podle ustanovení § 19 písm.a) zákona č.139/2002 Sb.<,>
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),zahájil dle ustanovení § 6 odst.1 zákona v katastrálním území Krychnov řízení o
komplexních pozemkových úpravách (dále jen KoPÚ) <.>
<br> V souladu s ustanovením § 6 odst.9 zákona mohou:
XXXX XXXXXXXX XXX <.>,zpracovatel KoPÚ- firma Ing.XXXXXXXX XXXX,pověření ke vstupu uděleno pod č.j <.>
SPU 303716/2023
XXXXXX XXXXXXXX,zpracovatel KoPÚ- firma Ing.XXXXXXXX XXXX pověření ke vstupu uděleno pod č.j.SPU
303789/2023
XXXXXXX XXXXXXX XXX <.>,zpracovatel KoPÚ- firma Ing.XXXXXXXX XXXX pověření ke vstupu uděleno pod
č.j.SPU 303809/2023
Plch Zbyněk Ing <.>,zpracovatel KoPÚ- firma Ing.XXXXXXXX XXXX pověření ke vstupu uděleno pod č.j <.>
SPU 303839/2023
XXXXXXXXX XXXXXX,zpracovatel KoPÚ- firma Ing.XXXXXXXX XXXX pověření ke vstupu uděleno pod č.j <.>
SPU 303871/2023
XXXX XXXXX,zpracovatel KoPÚ- firma AREA GK spol.s r.o <.>,pověření ke vstupu uděleno pod č.j <.>
SPU 303903/2023
XXXXXXX XXXXXXXX XXX <.>,zp...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krychnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz