« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021
Obec Dolní Pohled,IČO 00640328 KEO4 1.9.4 UROOG
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.202021
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX Org Akce N+Z+Uz ZJ Půvndm' hodnota Změna Po změně Název 1112 9 000,00 7 400.00 16 400.00 Daň z příjmů fyzických osob placená 1113 31 600,00 11 000,00 42 600,00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitályýnosů 1121 290 000.00 68 000,00 358 000.00 Daň z příjmů právnidtých osob 1211 610 000,00 200 000.00 810 000.00 Daň z přidané hodnoty 1340 65 400,00 100,00 65 500,00 Poplatek za provoz ajstému 1381 8 500,00 4 000,00 12 500,00 Daň z hazardních her 1511 180 000,00 7 000,00 187 000,00 Daň z nemovitých věcí 4111 98037 19 016,00 870,00 19 886,11) Neinvestpmtransfery Z všeobpokl.4111 98071 31 000,00 -1 196,00 29 804.00 Neinvestp'r'ljlransfery z všeob.pokl.Celkem za Par: 1 244 516,00 297 174,00 1 541 M30 1037 2131 75 000,00 20 000,00 96 000,00 Piijy z prenájom pozemků Celkem za Par: 1037 76 000,00 20 000,00 96 000,00 Celospolečenské funkce lesů 3639 2131 0,00 8 300,00 8 300,00 Příjmy z pronájmu pozemků Celkem za Par: 3639 0,00 8 300,00 8 300,00 Komunální služby a územní rozvoj 3722 2111 19 700,00 6 600,00 26 300,00 Přijy z poskytování služeb & výroblďl CelkemzaPan3722 1910050 6600.00 26300,00$běrasvozkommálníchodpadů Příjmy celkem 1 340 216,00 332 074,00 1 672 290,00 Výdaje Pa“ Pol Org Akce MZ+Uz ZJ Půvuinihodlm Změna Po mlžné Název 1037 5139 71 700,00 3 530,00 75 230.00 Nákup materiálu jinde nezařazený 1037 5169 105 320,00 12 800,00 118 120,00 Nákup ostatních álžeh CelkelnzaPan1037 177020.00 “5330.00 193350.00Celospolečenskčfmůcew 2212 5171 72 700,00 9 300,00 82 000,00 Opravy a udržování CelkemzaPanulZ 7270090 9300.00 82N0,00$ilnice 3399 5194 4 010,00 3 000,00 7 010.00 Věcné daly CelkemzaPan3399 4010.00 3000.00 7010.000statnízáležitostlmlmry,církvía 3631 5139 5 000,00 4 800,00 9 800,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Celkem za Par: 3631 5 000,00 4 800,00 9 800.00 Veřejn...

Načteno

edesky.cz/d/7152657

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz