« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Veřejná vyhláška - obnova vedení NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace ke stažení zde
přenosné SDZ :
<br> stávající SDZ :
<br> stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda značení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> přemostění těžké š.min.3m :
<br> přemostění pěší š.min.0,9m :
zábor vozovky :
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> X
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Belcredi XXXXX XXXXXX
<br> Částečná uzavírka
<br> Malhostovice
Obnova vedení NN
<br> č.o.CR/2313
21.7.2023
<br> - stavba zajistí bezpečný průchod pěších v š.min.1,5m a osazení
přemostění v š.min.0,9m přes výkopy a pro zajištění vstupů do objektů
<br> - stavba zajistí ohrazení výkopu stavebním opocením nebo Z2
<br> - DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66,65
<br> D
R
<br> Á
S
<br> O
V
<br> D
R
<br> Á
S
<br> O
V
<br> MA
LH
<br> OS
TO
<br> VIC
E
<br> MALHOSTOVICE
<br> D
R
<br> Á
S
<br> O
V
<br> D
R
<br> Á
S
<br> O
V
<br> MA
LH
<br> OS
TO
<br> VIC
E
<br> MALHOSTOVICE
<br> Malhostovice
<br> Č
E
<br> B
ÍN
<br> L
IP
<br> Ů
V
<br> K
A
<br> N
U
<br> Z
ÍŘ
<br> O
V
<br> protlak
<br> Etapa - 1
<br> p
ol
<br> e
<br> p
ol
<br> n
í c
<br> es
ta
<br> 6
<,> 6
<br> Malhostovická
<br> 0,0m
<br> S
S
<br> Z
<br> 10,0m
<br> 20
<,> 0
<br> m
<br> A
6
b
<br> 3
0
<br> B
2
0
a
<br> 50,0m
<br> A
1
0
<br> 70,0m
<br> A
1
5
<br> Světlo
<br> 100,0m
<br> B
26
<br> 20,0m
<br> B
26
<br> 5
0
<br> B
20a-50
<br> 0 <,>
0m
<br> S
S
<br> Z
<br> 10
<,> 0
<br> m
<br> 50
<,> 0
<br> m
<br> A
1
0
<br> 70
<,> 0
<br> m
<br> A
1
5
<br> Sv
ět
<br> lo
<br> 10
0 <,>
<br> 0m
<br> A
6
b
<br> 3
0
<br> B
2
0
a
<br> IN
S
<br> TA
L
<br> O
V
<br> A
T
<br> p
ře
<br> ch
od
<br> n
é
<br> V
5
<br> IN
S
<br> TA
L
<br> O
V
<br> A
T
<br> p
řech
<br> od
n
<...
Veřejná vyhláška ke stažení zde
MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV nám.Míru 111,666 19 Tišnov
<br> Odbor dopravy a živnostenský úřad
<br> Spis.zn.: S-MUTl 36594/2023/ODŽÚ/Dv Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX Tišnov,XX.X.XXXX Č.j.: MUTI 36821/2023 Tel: 549 439 752 Počet listů: 2 Počet příloh: 1 E-mail: |ubos.dvoracek©tisnov.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Tišnov,odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle 9 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ zákon o silničním provozu“),místně příslušný dle 5 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") <,>
<br> v řízení o opatření obecné povahy podle 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu,které bylo zahájeno na základě podání společnosti Brixton—stavitelství,s.r.o <.>,IČ: 26242451,Tkalcovská 904/6a,Zábrdovice,602 00 Brno zastoupené společností SIGNEX,spol.s r.o <.>,IČ: 49971344,Holzova 1262/138,627 00 Brno,ze dne 26.7.2023 v souladu s ustanovením & 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením na silnici č.ll/379 (cca od domu č.p.160 vobci Malhostovice po dům č.p.224 vk.ú.Drásov) vobci Malhostovice a k.ú.Drásov,dle přiložené grafické přílohy — „Malhostovice Obnova vedení NN" zpracované společností SIGNEX,spol.s r.o <.>,lČ: 49971344,Holzova 1262/138,627 00 Brno,2 července 2023 <.>
<br> Návrh stanovení přechodné úpravy provozu byl projednán s příslušným orgánem policie — Policií České republiky,Dopravní inspektorát Brno-venkov,pracoviště dopravní inženýrství,Horní 21/731,611 32 Brno,ze dne 25.7.2023 pod č.j.KRPB-151656-2/ČJ-2023-0603Dl-HRB <.>
<br> Přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek: - Provedení přechodné úpravy provozu ...

Načteno

edesky.cz/d/7123059

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz