« Najít podobné dokumenty

Obec Květná - Oznámení projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR Pk (VV)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Květná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

00_Vyhlaska_Akt_4_ZURPk.pdf
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice  Ústředna: +420 466 026 111  Fax: +420 466 611 220
Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa,8 – 17 hod <.>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
<br> odbor rozvoje
oddělení územního plánování
<br>
<br> Číslo jednací: KrÚ 63128/2023
Spisová zn.: SpKrÚ 93059/2022 OR OUP
Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXX,XXX XXX XXX
Ing.XXX XXXXXXXXXX,XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.X.2023
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Oznámení veřejného projednání návrhu
Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor rozvoje,oddělení územního plánování,jako orgán
územního plánování příslušný podle ust.§ 7 odst.1,písmeno a) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
(dále jen stavební zákon),podle ust.§ 42b odst.2 a v návaznosti na ust.§ 39 odst.1
stavebního zákona oznamuje zveřejnění návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje
Pardubického kraje (dále jen „Aktualizace č.4 ZÚR Pk“) a konání veřejného projednání
<br> v pondělí 25.září 2023 v 10:00 hodin
<br> v budově A Krajského úřadu Pardubického kraje,Komenského náměstí 125 <,>
v sále zastupitelstva (č.dveří 1224,2.NP) <.>
<br> Návrh Aktualizace č.4 ZÚR Pk je zveřejněn na internetových stránkách Pardubického kraje
(krajský úřad – odbor rozvoje – oddělení územního plánování – územní plánování):
<br> https://www.pardubickykraj.cz/aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-pk
<br> V listinné podobě je návrh Aktualizace č.4 ZÚR Pk k nahlédnutí na Krajském úřadu
Pardubického kraje,odboru rozvoje,oddělení územního plánování (č.dveří 2303,2304) <.>
<br> Aktualizace č.4 ZÚR Pk je pořizovaná zkráceným postupem dle ust.§ 42a a ust.§ 42b
stavebního zákona.Dle ust.§ 42 odst.9 stavebního zákona se Aktualizace č.4 ZÚR Pk
zpracovává,projednává a následně vydává v rozsahu měněných částí <.>
<br> V souladu s ust.§ 42b odst.4 a v návaznosti n...

Načteno

edesky.cz/d/7097825

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Květná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz