« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - Protokol o zkoušce vody z 8. 6. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Protokol o zkousce vody z 8.6.2023.pdf [0,74 MB]
Protokol o zkoušce Zakázka Datum vystavení: :PR2362573 11.7.2023 :Oprava 1 :: LaboratořZákazník ALS Czech Republic,s.r.o.Vodní zdroje Chrudim,spol.s r.o.: :KontaktKontakt Zákaznický servisMilada Bukačová :: AdresaAdresa Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika laboratoře U Vodárny 137 537 01 Chrudim 2 :: E-mailE-mail bukacova@vz.cz customer.support@alsglobal.com :: TelefonTelefon +420 469637101 +420 226 226 228 ::Projekt Stránka 1 z 4Bačalky - surová voda :Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 8.6.2023 :Číslo nabídky PR2013VZCHR-CZ0388 (CZ-123-13-0510) Místo odběru : Bačalky :Datum zkoušky 8.6.2023 - 10.7.2023 ::Vzorkoval Ing.Nadrchal Úroveň řízení kvality Standardní QC dle ALS ČR interních postupů Poznámky Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak,než celý.Laboratoř prohlašuje,že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků,které jsou uvedeny na tomto protokolu.Pokud je na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" uvedeno: „Vzorkoval Zákazník“ pak platí,že výsledky se vztahují ke vzorku,jak byl přijat.Oprava 1: Doplněny parametry dle požadavku klienta.Tato oprava 1 nahrazuje původní protokol ze dne 22.6.2023.Vzorek(y) PR2362573/001,metoda W-GAA-SCI: Kvůli vysokému obsahu solí byl zvýšen LOR pro celkovou objemovou aktivitu alfa.Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř č.1163 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Jméno oprávněné osoby Pozice XXXXXXX XXXXXXX Country Manager Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO XXXXX (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) right solutions.right partner.www.alsglobal.cz :Datum vystavení 2 z 4:Stránka Zakázka : :Zákazník PR2362573 Oprava 1 Vodní zdroje Chrudim,spol.s r.o.11.7.2023 Výsledky zkoušek --------BAČALKYNázev vzorkuMatrice: PODZEMNÍ VODA Identifikace vzorku PR2362573001 ---- ---- --------7.6.2023 11:15Datum odběru/čas odběru VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda mikrobi...

Načteno

edesky.cz/d/7038716

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz