« Najít podobné dokumenty

Obec Křenek - VV - OOP - přechodná úprava provozu na silnicích č.II/331 a č. III/10158

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křenek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VVV - OOP (1.21 MB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br> Masarykovo náměstí 1/6 l o.<.>.<.>.<.> ýs„.„.lllllllllllllllllllll lllllllll nmivpžíšvoogaZ Odbor dopravy Naše čj.: MÚBNLSB—OD-123563/2023-KUBJA Naše sp.zn.: OD-35320/2023—KUBJA Dopravní značení K.H.s.r.o.Vyřizuje: Jana Kubátova IČ 03893278 Tel.: 326909341 Potoční č.p.259 E-mail: jana.kubatova©brandysko.cz 284 01 KUTNÁ HORA 1 Datum: 20.07.2023
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,Odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě & XXX zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br> vydává opatření obecné povahy spočívající
<br> ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnici č.: II/331 k.ú.Křenek a k.ú.Dřísy a na silnici č.: |||/10158 v k.ú.Křenek z důvodu výstavby vodovodu
<br> Správní orgán,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,vydaném pod č.j.KRPS — 28-101/ČJ-2023-010606 dne 3.7.2023
<br> s t a n o ví ve smyslu ustanovení š 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích — k označení provedení omezení provozu na silnicič : ll/331 v k.ú.Křenek a k.ú.Dřísy a na silnici č.: lil/10158 v k.ú.Křenek z důvodu výstavby vodovodu <.>
<br> Žadatel: VPK Suchý s.r.o <.>,se sídlem Komenského nám.12,281 44 Zásmuky,IČ: 27085201 v zastoupení společností Dopravní značení K.H <.>,se sídlem Potoční 259,284 01 Kutná Hora,IČ: 03893278
<br> K označení použijte značky dle ověřené a schválené PD,kte...

Načteno

edesky.cz/d/7038401

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křenek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz