« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Schválený závěrečný účet obce Dolní Pohleď r.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet obce Dolní Pohleď r.2022
Zá vě reč ný účet Obce Dolní Pohled'za rok 2021
<br> Schválený zastupitelstvem dne 15.6.2023
<br> Vyvěšeno: 30.06.2023 Sejmuto: 30.07.2024
<br> Vyvěšeno též v elektronické podobě na stránkách obce www.dolnipohled.cz
<br> V listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední dobu <.>
<br> Marie Walterová— starostka obce
<br> OBEC DOLNÍ POHLED 1.strana 285 22 p.Zruč nad Sázavou
<br> Závěrečn ' účet roku 2022
<br> __ >o'
<br> OBSAH: Rozpočet obce,včetně všech úprav za rok 2022 - rozbor str.Přehled plnění rozpočtu obce za rok 2022 str.<.> Rozvaha obce za rok 2022 str.č.3-5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obcí FIN 2 - 12M k 31.12.2022 str.<.> 6-17 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce k 31.12.2022 str.<.> 18—25 Nápravná opatření,která vyplynula z přezkoumání obce za rok 2022 str.č.26
<br> N »O
<br> UK.)
<br> Rozpočet obce Do|.Pohleď pro rok 2022 byl schválený ve výši - příjmy 1867000,— výdaje 1867000,-
<br> 1.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů 848.670,— navýšení výdajů 2852940,-
<br> - navýšení financování 2004270,-
<br> 2.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 557.393,- - navýšení výdajů o 189.840,-
<br> - snížení financování 367.553,-
<br> 3.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 552.620,- - navýšení výdajů o 295.441,-
<br> - snížení financování 257.179,-
<br> Rozpočet po úpravách je na straně příjmů ve výši 3825683,- Rozpočet po úpravách je na straně výdajů ve výši 5205221,- Financování po úpravách - snížení 1379538,-
<br> Plnění roz očtu 2022 - PŘÍJMY: 2.strana
<br> v Kč Schvál.rozpočet Rozp.po změnách Plnění k 31.12.2022 Tř.1 - Daňové příjmy 1.585.000,- 2.319.900,- 2.285.269,71 Tř.2 - Nedaňové příjmy 222000,— 1.317.929,- 1.317.026,79 Tř.3 - Kapitálové příjmy 0,- 0,— 0,— Tř.4 - Přijaté dotace 60.000,- 187.854,- 20285340 PŘÍJMY CELKEM: 1.867.000,- 3.825.683,- 3.805.149,90
<br> Plnění roz očtu 2022 - VÝDAJE:
<br> Tř.5 - Běžně výdaje 1.521.ooo,- 2.099221,- 1.943.502,81 Tř.6 - Kapitálové výdaje 346000,- 3.1oe.ooo,- 2996155,- VÝDAJE CELKEM: 1.867.000,- 5205221...

Načteno

edesky.cz/d/7015697

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz