« Najít podobné dokumenty

Město České Budějovice - Stanovení přechodné úpravy provozu ČB 2, sídliště Vltava "Sport park Vltava relax"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vltava_park.pdf (190.43 KB)
PRINCIPY NÁVRHU
2023-11950_stanoveni_sport_park_vltava_relax_.pdf (184.81 KB)
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budějovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t v í
<br> n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
<br> Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Kněžská 19
<br> 370 92 České Budějovice
<br>
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br>
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/11950/2023 AK vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
<br> č.j.: ODSH/11950/2023-2 Bc.Koppová 386 804 409 koppovaa@c-budejovice.cz 18.7.2023
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
<br> orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
<br> změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),obdržel dne
<br> 13.7.2023 žádost navrhovatele:
<br>
<br> Magistrát města České Budějovice - odbor správy veřejných statků,náměstí Přemysla Otakara II <.>
<br> 1/1,370 92 České Budějovice,IČ: 002 44 732
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu s
<br> ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č <.>
<br> 500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,krajského ředitelství – dopravního inspektorátu v Českých
<br> Budějovicích č.j.KRPC-98170-2/Čj-2023-020106 ze dne 17.7.2023 a dále v souladu s ustanovením § 77
<br> odst.1,odst.2,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci IV.třídy – stezka pro pěší a cyklisty v Českých Budějovicích v blízkosti sídliště
<br> Vltava,pro „Sport park Vltava Relax“ České Budějovice 2,z důvodu bezpečného pohybu chodců
<br> z horního areálu h...

Načteno

edesky.cz/d/7012546

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz