« Najít podobné dokumenty

Obec Oplany -   č.3/2023  dne  23.6.2023    (č.6-14)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení
strana 1 z 2
<br> Obec Oplany
<br>
<br>
USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Oplany č.3/2023 dne 23.6.2023
<br>
<br>
Usnesení č.6/3/2023
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za práci pro obec při realizaci dětského hřiště Na
Průhoně paní MB ve výši 2 tis.Kč a při realizaci MK Na Kopec panu JŠ ve výši 2 tis.Kč <.>
<br> Hlasování: 4 – 0 – 2 (MB+JŠ)
<br>
Usnesení č.7/3/2023
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.3 týkající se navýšení
výdajů na hřiště a sportovní akci KolOplan z kapitoly Financování <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br>
Usnesení č.8/3/2023
Zastupitelstvo obce schválilo dle §4 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zněním vyhlášky č.220/2013 Sb.o požadavcích na
schválení účetních závěrek vybraných účetních jednotek,v platném znění,účetní závěrku za
rok 2022 včetně výsledku hospodaření obce <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br> Usnesení č.9/3/2023
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2022
včetně Zprávy Krajského úřadu Stč.kraje o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 bez
výhrad <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br> Usnesení č.10/3/2023
<br> Zastupitelstvo obce ruší usnesení č.49/8/2022 ze dne 30.12.2022,protože koordinátor
změny ÚP nesplňuje podmínky <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br> Usnesení č.11/3/2023
<br> Pořizovatelem změny č.1 Územního plánu obce Oplany dle § 6 odst.2,zák.č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,bude Městský úřad
Říčany,odbor územního plánování a regionálního rozvoje <.>
<br> Hlasování: jednomyslně schváleno
<br> Usnesení č.12/3/2023
<br> Zastupitelstvo obce Oplany stanovuje ve smyslu § 47,odst.1 zák.č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,určeného zastupitele
Ing.Roberta Bártu,bytem Oplany 77,pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č.1
územního plánu Oplany...

Načteno

edesky.cz/d/6965488

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz