« Najít podobné dokumenty

Obec Krychnov - Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krychnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (485.51 kB)
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu
osobních údajů
<br> Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu
č1.37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
<br> Obec: OBEC KRYCHNOV
SídIem: KRycHNoV 57,288 02 KOLíN 2
Zastoupená: XXXX XXXXXXX,starosta obce
Éo: oogzXXXX
<br> tímto v souladu s čl.37 odst.1.a 7.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2a16l679 ze dne 27.dubna 2a16 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),(dále XXX XXXX,<,> GDPR")
oznamuje,že s účinností od 14.09.202a býa pro účely zajištění výkonu funkce
pověřence pro ochranu osobních údajů jmenována:
<br> F|MADA GROUP s.r.o <.>
se sídlem Mezilesní 549121,Lhotka,142 O0 Praha 4 <,>
kontaktní a korespondenční adresa: Opletalova 13371 29,110 00 Praha 1 - Nové
Město
lČ:03332501
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddí! C 229370
<br> Společnost FIMADA GROUP,s.r.o.bude od 14.9,2020 vykonávat pro obec Krychnov
funkci pověřence prostřednictvím kontaktní osoby,kterou je:
<br> lng.XXXXX XXXXXX,BBA
tel: +XXO XXXXXXXXX
e-mail: jakub.vesely@auditygdpr.cz
<br> ÚOale o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů budou v souladu s GDPR
uveřejněny a odeslány Úřadu pro ochranu osobních údajů <.>
<br> V Krychnově dne 14.9.2020
<br> XXXX XXXXXX v,r <.>
starosta

Načteno

edesky.cz/d/6960935

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krychnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz