« Najít podobné dokumenty

Obec Lužce - Závěrečný účet obce Lužce za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Lužce za rok 2022
31.12.2022Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2022
Obec Lužce
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Lužce
Lužce 31
267 18
<br> 00509736
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 723787789
E-mail starosta@ou-luzce.cz
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Porovnání plnění sdílených daní 10
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 11
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 12
<br> Strana
<br>
<br> Obec Lužce,IČO 00509736 KEO4 1.12.4 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2022
<br> SU Název 2020 2021 2022
<br> Nákladové účty
<br> 501 Spotřeba materiálu 153 963,95 92 246,66 102 609,07
502 Spotřeba energie 74 929,05 92 510,67 118 991,46
511 Opravy a udržování 283 961,93 769 748,38 991 363,21
513 Náklady na reprezentaci 3 833,00 9 072,00 0,00
518 Ostatní služby 458 675,51 400 861,22 471 802,97
521 Mzdové náklady 426 842,00 434 778,00 420 630,00
524 Zákonné sociální pojištění 20 255,00 20 640,00 20 988,00
538 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00 30,00
542 Jiné pokuty a penále 733,00 0,00 0,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání 3 470,00 1 449,00 2 970,00
549 Ostatní náklady z činnosti 5 474,00 5 474,00 5 474,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku 242 628,00 242 628,00 242 628,00
554 Prodané pozemky 0,00 560,31 0,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 30 855,00
562 Úroky 82 464,60 77 097,70 71 960,80
572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 88 900,00 94 813,60 89 226,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2022
<br>
<br> Obec Lužce,IČO 00509736 KEO4 1.12.4 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2022
<br> SU Název 2020 2021 2022
<br> Výnosové účty
<br> 602 Vý...

Načteno

edesky.cz/d/6936029

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz