« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Zápis a usnesení - 4. veřejné zasedání_5.6.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení 04 z 5. 6. 2023.pdf [0,26 MB]
Obec Dlouhopolsko
<br> ZÁPIS
<br> ze 4.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhopolsko
<br> konaného dne 5.června 2023 od 18,30 hodin
<br> v zasedací místnosti v budově bývalé školy,Poděbradská čp.5,Dlouhopolsko
<br>
<br>  Přítomní členové zastupitelstva obce: Mgr.XXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXX,XXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXX
<br> X.Zahájení
Zasedání v XX,30 hod a všechny přítomné přivítala starostka obce Mgr.XXXX XXXXXX <.>
<br> Prohlásila,že zasedání bylo řádně svoláno a vyvěšeno.Dále starostka konstatovala,že je
<br> přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce,6 přítomných,a prohlásila zasedání
<br> za usnášeníschopné <.>
<br> 2.Stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starostka navrhla určit zapisovatelkou Ing.Michaelu Součkovou,ověřovateli zápisu pana
<br> Jaroslava Znamínka a XXXX XXXXXXXX Knytla <.>
<br> Hlasování č.X (přítomno X členů ZO): pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Usnesení č.11/4/2023:
<br> Zastupitelstvo obce Dlouhopolsko schvaluje zapisovatelkou Ing.Michaelu Součkovou <,>
<br> ověřovateli zápisu XXXX XXXXXXXXX Znamínka a XXXX XXXXXXXX Knytla <.>
<br> Starostka obce dále sdělila přítomným,že účastí na schůzi souhlasí přítomní s GDPR,neboť
<br> zápisy ze zasedání zastupitelstva se zveřejňují na webových stránkách.Pokud se někteří
<br> z přítomných zúčastní diskuze,budou zveřejněna jejich jména <.>
<br> 3.Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s vyvěšeným programem zasedání:
<br> 1.Rozpočtové opatření č.4,5
<br> 2.Závěrečný účet za rok 2022,účetní závěrka
<br> 3.Schválení nové smlouvy s EKO-KOM
<br> 4.Záležitost bioodpadů – zelené popelnice,režim třídění a odvozu odpadů
<br> 5.Smlouva s firmou MH servis o ukládání bioodpadů
<br> 6.Schválení žádosti o dotaci od MAS Mezilesí – peníze z dotačního programu na vybudování
<br> komunitního centra
<br> 7.Prodloužení stavebního povolení na školu a rybníček
<br> 8.Obnovení činnosti obecní knihovny
<br>
<br> 9.Pokračování programu Digitální odys...

Načteno

edesky.cz/d/6919579

Meta

Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz