« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Usnesení ZO č.5 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO č.5 2023
OBEC LUŽEC NAD CIDLINOU
503 62 Lužec n.C.203,okr.Hradec Králové
<br> IČO: 00653403
<br> Usnesení č.5/2023
<br> z 5.zasedání zastupitelstva obce Lužec nad Cidlinou <,>
konaného dne 13.4.2023
<br> od 19.hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lužci nad Cidlinou
<br> Přítomní: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Jiří
Drahokoupil ml <.>,MVDr.XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,Mgr <.>
XXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: X
<br> Neomluveni: X
<br> Veřejnost: paní Holmanová,paní Kubelková,pan Netík
<br> Zastupitelstvo obce:
<br> 1/5/23
Bere na vědomí <,>
na základě přítomných členů je zastupitelstvo obce schopno usnášet se,přijímat platná
rozhodnutí a volit <.>
<br> 2/5/23
Schválilo <,>
zapisovatele zasedání zastupitelstva obce sl.Hanu Vízkovou DiS <.>
<br> 3/5/23
Schválilo <,>
ověřovatelé zápisu paní Mgr.Janu Stránskou a XXXX XXXXXX Chlíbka <.>
<br> X/X/XX
Schválilo <,>
program zasedání zastupitelstva bez připomínek <.>
<br> 1
<br>
<br> 5/5/23
Schválilo <,>
zadání zpracování energetického plánu obce <.>
<br> 6/5/23
Schválilo <,>
poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč na provoz Linky bezpečí <.>
<br> 7/5/23
Schválilo <,>
nákup rideru Husqvarna od firmy Krajzl Chlumec nad Cidlinou dle nabídky <.>
<br> 8/5/23
Schválilo <,>
uzavření smlouvy o poskytnutí leasingu na nákup sekačky <.>
<br> 9/5/22
Schválilo <,>
program na tradiční pálení čarodějnic <.>
<br> 10/5/23
Schválilo <,>
realizaci opravy přepojení kanalizace na Kuklenách <.>
<br> 11/5/23
Schválilo <,>
zadání zpracování projektu na chodník od křižovatky ke Kocourku <.>
<br> 12/5/23
Schválilo <,>
uzavření DPP s paní Mgr.Stránskou <.>
<br> 13/5/23
Schválilo <,>
výměnu dveří v KD a ve sklepě kabin <.>
<br> 14/5/23
Schválilo <,>
RO č.1/2023 <.>
<br> V Lužci nad Cidlinou
<br> Dne: 20.4.2023
<br> …………………………………….<.>
Ing.XXXX XXXXXXXXXXX - starosta
<br> X

Načteno

edesky.cz/d/6811911

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz