« Najít podobné dokumenty

Obec Lužce - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VYKO 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VYKO 2022
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 001531/2023/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_073289/2022/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> SVAZEK OBCÍ PRO PLYNOFIKACI VYKO
IČ: 64752399
<br> za rok 2022
<br>
Přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro plynofikaci VYKO za rok 2022 bylo zahájeno
<br> dne 26.07.2022 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného
<br> přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 26.05.2023
▪ 16.09.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2022 - 31.12.2022
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo na adrese: Tyršova náves 113
<br> 267 16 Vysoký Újezd
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX (XX.XX.XXXX)
- kontroloři: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXX (XX.XX.XXXX)
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX (XX.XX.XXXX)
<br>
<br>
<br>
<br> Zástupci DSO: Mgr.XXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> místopředsedkyně (XX.XX.2023)
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> místopředseda (XX.XX.XXXX)
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly
<br> Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.099130/2022/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití ...

Načteno

edesky.cz/d/6797669

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz