« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy.pdf (688.47 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> Karlovo náměstí 21,413 21 Roudnice n.L.Tel.416 850 111,Fax.416 850 195,E-mail: epodatelna©roudnicench
<br> „Ji
<br> Spis.zn.: 28492/2023 Roudnice n.L.dne 12.6.2023 Č.j.: MURCE/28682/2023 Vyřizuje: Havlák,<.>,<.>.<.> »,<.> : „“i—' 5 za Ěggll'ť—.W“ % „%!—;;.óŽÝ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ěřuřaý.-_.:.; ::::'"':::;;;::t';:;::::.:—.:::.<.>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHDDNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad v Roudnici nad Labem,odbor dopravy (dále jen "správní orgán") příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon osilničnim provozu"),místně příslušný dle 5 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řáď'),v řízení o opatření obecné povahy podle 5 171 a následujících části šesté,správního řádu,které bylo zahájeno na základě žádosti
<br> XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,V Borku č.p.2149,413 01 Roudnice nad Labem
<br> ze dne 12.6.2023 v souladu s ustanovením & 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie —- Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje,dopravního inspektorátu v Litoměřicích ze dne 12.6.2023 pod č.j.KRPU—103890- -2/ČJ- -2023— 040606,podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — silnici III/24047 v Klenči dle přiložené grafické přílohy z důvodu uložení vodovodní přípojky pro č.p.135 <.>
<br> Přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br>.Provedení přechodně úpravy provozu na pozemní komunikaci (dopravní značení) — silnici III/24047 v Klenčí bude realizováno dle přiložené grafické přílohy potvrzené příslušným orgánem policie— Policii České republiky,Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje,dopravním inspekto...

Načteno

edesky.cz/d/6644354

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz