« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr smluvně zřídit právo stavby k částem pozemků parc.č. 1348/1 a parc.č. 1404, oba v k.ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
náměstí Svobody čp.41,387 01 Volyně,IČO: 00252000
<br>
<br> zveřejňuje
<br>
v souladu s ust.§ 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
<br> předpisů,a usnesením Rady města Volyně ze dne 07.06.2023
<br>
<br>
<br>
<br> záměr
<br>
<br>
smluvně zřídit právo stavby k částem následujících pozemků ve vlastnictví města Volyně:
<br>  k části pozemku parc.č.1348/1 o výměře 5 m2,a
<br>  k části pozemku parc.č.1404 o výměře 12 m2 <,>
oba v k.ú.Volyně,zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrálního pracoviště
<br> Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <,>
<br>
<br> za účelem vybudování stavby osvětleného pylonu pro umístění reklamy <.>
<br>
<br> Části uvedených pozemků parc.č.1348/1 a parc.č.1404,oba v k.ú.Volyně,na které se vztahuje
<br> tento záměr,jsou vyznačeny barevně v situaci,která tvoří přílohu tohoto záměru <.>
<br>
<br> Připomínky,dotazy či nabídky přijímá a bližší informace podá odbor správy majetku a investic
<br> MěÚ Volyně <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
---------------------------
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 08.06.2023 Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf
' SjTUACE ZÁBORÚ'! ; "1:1000

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz