« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1827/9 v k.ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody čp.41,387 01 Volyně,IČ: 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,a usnesením Rady města Volyně ze dne 07.06.2023
<br> záměr
<br>
prodeje části pozemku parc.č.1827/9 o výměře maximálně 30 m2 v k.ú.Volyně,zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrálního pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí
pro katastrální území a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1,za účelem výstavby nové trafostanice <.>
<br> Část uvedeného pozemku parc.č.1827/9 v k.ú.Volyně,na kterou se vztahuje tento záměr <,>
je vyznačena šrafováním na přiložené mapě a její přesná výměra bude určena geometrickým plánem <.>
<br>
<br> Připomínky,dotazy či nabídky přijímá a bližší informace podá odbor správy majetku a investic MěÚ
Volyně <.>
<br>
<br> ---------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: XX.06.2023 Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf

Načteno

edesky.cz/d/6560212

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz