« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - schvaleny-zaverecny-ucet-2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

schvaleny-zaverecny-ucet-2022.pdf
31.12.2022Sestavený ke dni
<br> Závěrečný účet za rok 2022
Obec Olešná
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Olešná
Olešná 14
398 43
<br> 00511986
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 774110424
E-mail ucetni@ouolesna.cz
<br> V roce 2022 byly poskytnuty na základě darovacích smluv a rozhodnutí ZO tyto finanční prostředky:
<br> 2 000 Kč dar záchranné stanici živočichů Makov - zajištění provozu
<br> Doplňující údaje
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 1
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 3
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Plnění rozpočtu dle tříd 10
<br> Fin2-12 13
<br> Rozvaha 26
<br> Výkaz zisku a ztrát 29
<br> Zpráva o výsledku přezkumu 31
<br> Finanční vypořádání 41
<br> Strana
<br>
<br> Obec Olešná,IČO 00511986 KEO4 1.12.3 UC500
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Období: 12/2022
<br> SU Název 2020 2021 2022
<br> Aktivní účty
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 70 993,40 70 993,40 117 094,40
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 135 000,00 135 000,00 135 000,00
021 Stavby 22 693 531,12 22 693 531,12 22 693 531,12
022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 449 350,00 788 150,00 1 037 112,34
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 207 563,96 1 184 223,76 1 190 072,76
031 Pozemky 2 001 178,93 2 001 178,93 2 001 178,93
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 148 867,50 148 867,50 148 867,50
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -70 993,40 -70 993,40 -117 094,40
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -13 349,00 -40 385,00 -67 421,00
081 Oprávky ke stavbám -5 904 061,00 -6 395 533,00 -6 887 005,00
082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -279 976,00 -311 908,00 -353 842,00
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 207 563,96 -...

Načteno

edesky.cz/d/6559824

Meta

Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Olešná (Písek)
05. 09. 2023
05. 09. 2023
31. 08. 2023
31. 08. 2023
31. 08. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz