« Najít podobné dokumenty

Obec Žernovník - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 obec Žernovník, okr. Blansko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žernovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 obec Žernovník, okr. Blansko
/
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3
601 82 Brno
<br> III~IIIIIIIIIIIIIIII ]1111111lili jll~l~ IIIIII~~ I~IIIIIIIJ
<br> SpZn.: S - JMK 99605/2022 OKP
<br> ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
<br> obce ŽERNOVNÍK,okres Blansko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
<br> přezkoumání hospodaření,které proběhlo ve dne 1.prosince 2022 a na základě výsledku
<br> konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 11.dubna 2023 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona Č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích a v souladu se zákonem Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Žernovník
Žernovník 2,679 21 Černá Hora
<br> Přezkoumání vykonal:
Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Kontrolor: XXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § X zákona o přezkoumávání hospodaření
<br> vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX - pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXX - účetní
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.I a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 14.listopadu 2022,a to doručen...

Načteno

edesky.cz/d/6556486

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žernovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz