« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - ud-190-2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud-190-2023.pdf
Statutární město Ostrava ' ' Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky ozna me n '
<br> úřad městského obvodu
<br> Oznámení o nabídce volného pracovního místa — Výběrové řízení na pozici domovník—preventista
<br> č.2/2023
<br> V souladu s Metodikou výběru,přípravy a činnosti domovníků-preventistů vydané Ministerstvem vnitra ČR Tajemník úřadu oznam uje výběrové řízení na obsazení ó-ti pracovních míst domovníků-preventistů
<br> Místo výkonu práce Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
<br> Charakteristika práce:
<br> Na pokyn zaměstnavatele domovník-preventista provádí:
<br> preventivní činnost vedoucí ke zvyšování bezpečnosti v bytovém domě a jeho okolí,komunikaci s nájemníky,bezpečnostní osvětu,kontrolu dodržování domovního řádu,dohled nad technickým stavem svěřených domů a
<br> další související práce <.>
<br> Forma spolupráce: dohoda o pracovní činnosti.Časový rozsah: 60 hodin měsíčně
<br> Odměna: 200 Kč za hodinu
<br> Předpokládaný nástup: 01.07.2023 Požadované vzdělání: střední vzdělání <.>
<br> Jiné požadavky na uchazeče:
<br>.Státní občan ČR
<br>.Minimální věk 18 let
<br> 0 Způsobilost na základě lékařské prohlídky k výkonu práce v noci,výkonu práce ve směnném provozu,být schopen obchůzkové činnosti v objektu i mimo něj,fyzické práce shrabování sněhu apod.a práce na PC
<br> ' bezúhonnost
<br> Lhůta pro podání přihlášky 22.06.2023
<br> Způsob a místo podání žádosti o místo: poštou nebo osobně na podatelnu Uřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v zalepené obálce označené „ Domovník—preventísta “ s uvedením adresy uchazeče o pracovní místo <.>
<br> K žádosti zájemce připojí: - výpis z evidence Rejstříku trestů (originál nebo ověřená kopie) ne starší než 3 měsíce,- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <,>
<br> - životopis s níže uvedenými údaji: ' jméno a příjmení,popř.titul;
<br> datum a místo narození;
<br> adresa trvalého pobytu; státní příslušnost;
<br> rodinný stav;
<br> telefonický kontakt a kontaktní e-mail; časový přehled navštěvovaných šk...

Načteno

edesky.cz/d/6552803

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
06. 06. 2024
06. 06. 2024
06. 06. 2024
06. 06. 2024
05. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz