« Najít podobné dokumenty

Obec Olešnice v Orlických horách - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešnice v Orlických horách.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy (136.56 kB)
Městský úřad Dobruška
odbor výstavby a životního prostředí
nám.F.L.Věka 11,518 01 Dobruška
<br>
<br>
Spis.zn.: MUD 5232/2023 OVŽP/BT-8
Č.j.: PDMUD 28302/2023
Vaše čj.: ---
Vyřizuje: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXX,DiS <.>
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: vystavba@mestodobruska.cz
Počet listů/příloh: 1/0
Počet listů příloh: 0
Datum: 02.06.2023
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br>
Navrhovatel a stavebník,kterým je:
<br>
XXXXXX XXXXXX,Olešnice v Orlických horách X,XXX XX Olešnice v Orlických horách <,>
<br>
podal dne 24.04.2023 návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby pod
názvem "Rodinný dům č.p.225 a jeho přístavba,Olešnice v Orlických horách" na pozemcích
parc.č.st.338 a 1297/2,oba v katastrálním území Olešnice v Orlických horách <.>
<br> Městský úřad Dobruška,odbor výstavby a životního prostředí,jako stavební úřad věcně příslušný dle
ust.§ 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle ust.§ 11
odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
řád"),v souladu s ust.§ 78a odst.5 stavebního zákona <,>
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
uzavření veřejnoprávní smlouvy <.>
<br>
<br>
<br>
Bc.XXXXXXXXX XXXXXXX,DiS <.>
vedoucí odboru
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Č.j.: PDMUD 28302/2023
<br>
<br>
<br> Tento dokument musí být v souladu s ust.§ 78a odst.5 stavebního zákona vyvěšen na úřední desce
Městského úřadu XXXXXXXX a Obecního úřadu Olešnice v Orlických horách po dobu XX dnů a současně
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ust.§ 25 odst.2 správního řádu <.>
<br>
<br>
Datum vyvěšení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Datum sejmutí: ………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br> ………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ……………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....

Načteno

edesky.cz/d/6546801

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešnice v Orlických horách      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz