« Najít podobné dokumenty

Obec Olešnice v Orlických horách - Usnesení ze zasedání 04/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešnice v Orlických horách.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání 04/2023 (98.11 kB)
SOUHRN USNESENÍ
ze zasedání 04/2023 zastupitelstva obce Olešnice v Orlických horách <,>
<br> konaného 1.6.2023,od 18:00 hod.v zasedací místnosti obce v Olešnici v Orlických horách
<br> Zastupitelstvo obce Olešnice v Orlických horách:
<br> Schvaluje:
<br> 1.usnesení: Zastupitelstvo obce Olešnice v Orlických horách určuje ověřovateli zápisu pana
Petera Kulacha a pana Vladimíra Linharta.Zastupitelstvo obce Olešnice
v Orlických horách volí zapisovatelkou paní Zuzanu Novotnou <.>
<br> 2.usnesení: Zastupitelstvo obce Olešnice v Orlických horách schvaluje program 04/2023
zasedání OZ i se změnami <.>
<br> 3.usnesení: Zastupitelstvo obce Olešnice v Orlických horách schvaluje čerpání finančních
prostředků z fondu odměn ZŠ a MŠ v Olešnici v Orlických horách ve výši
40.000,- Kč pro zaměstnance příspěvkové organizace <.>
<br> 4.usnesení: Zastupitelstvo obce Olešnice v Orlických horách schvaluje výjimku z nejnižšího
počtu dětí a žáků pro školní rok 2023/2024 pro Základní školu a Mateřskou
školu v Olešnici v Orlických horách.Zastupitelstvo obce se zavazuje
k povinnosti uhradit zvýšené výdaje,a to nad výši stanovenou krajským
normativem,na vzdělávací činnost Základní školy a Mateřské školy v Olešnici
v Orlických horách pro školní rok 2023/2024 <.>
<br> 5.usnesení: Zastupitelstvo obce Olešnice v Orlických horách schvaluje smlouvu s firmou
EKO-KOM a.s.dle přílohy č.4 a pověřuje starostku podpisem příslušných
dokumentů <.>
<br> 6.usnesení: Zastupitelstvo obce Olešnice v Orlických horách souhlasí s vydáním územního
souhlasu na přípojku k p.č.3177 a pověřuje starostku podpisem příslušných
dokumentů <.>
<br> 7.usnesení: Zastupitelstvo obce Olešnice v Orlických horách schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu RK,Olešnice
v O.h <.>,p.č.3177,kab.příp.a dohodu o umístění stavby s Čez Distribuce a.s.dle
přílohy č.5 a pověřuje starostku podpisem příslušných dokumentů <.>
<br> 8.usnesení: Zastupitelstvo obce Olešnice v Orlických horách schvaluje S...

Načteno

edesky.cz/d/6527278


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešnice v Orlických horách      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz