« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Zápis - 2. veřejné zasedání_27.2.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis - 2. veřejné zasedání_27.2.2023_anonym.pdf [0,05 MB]
Zápis č.02/2023 1 <.>
<br>
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhopolsko,konaného 27.2.2023 od 18,00 hodin <.>
<br>
Přítomni: XXXXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXX XXXXX <,>
Mgr.XXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX a Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX <.>
<br>
Zasedání Zastupitelstva obce Dlouhopolsko bylo zahájeno starostou obce Jaroslavem
Okrouhlým.Starosta obce určil zapisovatelkou Ing.Michaelu Součkovou a ověřovateli zápisu
Bohumila Knytla a Pavlu Průšovou <.>
<br>
Starosta obce konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné <.>
<br>
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu zasedání.Zastupitelstvo schválilo (
5 pro) následující program zasedání:
<br>
Doplnění programu:
<br>
žádost o odvolání starosty
informace o rezignaci zastupitele obce
nástup náhradníka
rozpočtové opatření č.2/2023 k 27.2.2023
volba místostarosty obce
žádost o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva
<br> Hlasování o odvolání starosty (5 pro,1 proti,1 zdržel se)
<br>
Rozhodnutím nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva je starosta obce Jaroslav
Okrouhlý tímto odvolán <.>
<br>
XXXXXXXX XXXXXXXX – veškerého hlasování se zdrží
Okrouhlá – konkrétní fakta pro odvolání,konkrétní důvody <,>
Míčová – ze zákona nemusí zastupitelstvo mít důvod,nyní důvody nesdělí
Průša - ze zákona nemusí zastupitelstvo mít důvod
Míčová – z minulého zasedání vyplynulo,jaká je situace,od voleb se nepohnulo nikam,nebyla
spolupráce,nyní se nebudeme vyjadřovat konkrétně <,>
Okrouhlý – zastupitelstvo - může bez udání důvodu starostu odvolat
<br>
Doplnění programu: volba starosty (6 pro,1 se zdržel)
<br>
Veřejná volby starosty - (6 pro,1 se zdržel)
<br>
Pan Průša – návrh paní Míčová – 5 pro,1se zdržel,1 proti
<br>
Paní starostkou obce se stává paní Míčová <.>
<br>
<br>
Pan Okrouhlý – paní Míčová je novou starostkou,ujímá se vedení zasedání,je nutné dohodnout
termín <,>
Paní Míčová – návrh termínu – ještě dnes
Pan Okrouhlý – souhlasí
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/6525257

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz