« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Usnesení č. 2 _2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 2 _2023.pdf [0,41 MB]
Usnesení č.2/2023
<br> Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhopolsko konaného27.2.2023 od 18:00 hodin
<br> 1.Zastupitelstvo schválilo upravený program zasedání (5 pro) <.>
<br> 2.Zastupitelstvo schválilo odvolání starosty Jaroslava Okrouhlého (5 pro,1 proti,1 se zdržel
<br> hlasování).Rozhodnutím nadpoloviční většiny členů zastupitelstva byl starosta obce Jaroslav
<br> Okrouhlý odvolán <.>
<br> 3.Zastupitelstvo schválilo doplnění programu o volbu nového starosty (6 pro,1 zdržel se) <.>
<br> 4.Zastupitelstvo schválilo veřejnou volbou jako novou starostku obce Dlouhopolsko Mgr.Hanu
<br> Míčovou (5 pro,1 proti,1 zdržel se) <.>
<br> 5.Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Jaroslava Okrouhlého na post člena zastupitelstva obce
<br> Dlouhopolsko,rezignace bude podána písemně <.>
<br> 6.Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Mgr.Bc.Jany Okrouhlé na funkci vedoucí obecní
<br> knihovny <.>
<br> 7.Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci paní Ludmily Drahné na členství ve finanční m výboru <.>
<br> 8.Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci paní Jaroslavy Rúfusové na členství v kontrolním výboru <.>
<br> 9.Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci paní Veroniky Sedláčkové na funkci v redakční radě
<br> Zpravodaje <.>
<br> 10.Zastupitelstvo vzalo na vědomí,že odvolaný starosta p.Okrouhlý opustil zasedání obce,po
<br> skončení zasedání proběhne první část předání obce v kanceláři obecního úřadu Dlouhopolsko <.>
<br> 11.Zastupitelstvo schválilo veřejnou volbou Ing.Martinu Knytlovou jako novou místostarostku obce
<br> Dlouhopolsko (5 pro,1 proti,1 zdržel se) <.>
<br> 12.Zastupitelstvo schválilo návrh,že starostka i místostarostka budou pracovat jako neuvolněné
<br> (5 pro,1 zdržel se) <.>
<br> 13.Zastupitelstvo vzalo na vědomí,že po písemné rezignaci na funkci místostarosty obce a na
<br> mandát zastupitele XXXX XXXXXXXXX Vondrušky dne XX.X.XXXX vstoupil v platnost mandát na
<br> členství v zastupitelstvu obce pro XXXX XXXXXXXXX Znamínka (první náhradník) <.>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/6525256

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz