« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Výběrové řízení na obsazení funkce tajemník / tajemnice Městského úřadu Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na obsazení funkce tajemník / tajemnice Městského úřadu Volyně
Město Volyně,náměstí Svobody 41,387 01 Volyně
<br>
Starosta města Volyně vyhlašuje v souladu s § 7 zák.č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků,v platném znění
<br> výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> TAJEMNÍK / TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VOLYNĚ
Rámcový popis pracovního místa
- plnění úkolů dle § 110 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích
- plnění úkolů dle zák.č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
- komplexní zajišťování chodu městského úřadu (zajištění výkonu přenesené působnosti,plnění úkolů
uložených zastupitelstvem a radou města,starostou)
- koordinace a řízení činností odborů městského úřadu
- koncepční a metodická práce,řízení lidských zdrojů
Informace o pracovním místě
- pracovní poměr na dobu neurčitou,plný pracovní úvazek,zkušební doba 6 měsíců
- místo výkonu práce: město Volyně a jeho místní části,Městský úřad Volyně
- 11.platová třída,platový stupeň dle délky započitatelné praxe dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.<,>
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,příplatek za vedení,osobní
příplatek
- předpokládaný termín nástupu: 1.1.2024 do funkce,dle dohody říjen/listopad 2023 do prac.poměru
Předpoklady pro vznik pracovního poměru
- splnění předpokladů dle § 4 a § 5 zák.č.312/2002 Sb.(státní občanství ČR,u cizích státních
příslušníků trvalý pobyt v ČR,XXX XXX.XX let,způsobilost k právním úkonům,bezúhonnost,ovládání
jednacího jazyka)
- nejméně tříletá praxe v průběhu 8 (osmi) let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce jako
vedoucí zaměstnanec,nebo při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu
samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu <,>
případně ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro
výkon této funkce (splnění praxe prokazuje uchazeč čestným prohlášením připojeným k přihlášce) <.>
Kvalifikační předpoklady
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studij...

Načteno

edesky.cz/d/6521851

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz