« Najít podobné dokumenty

Obec Těchobuz - Schválený závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těchobuz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2022
OBEC TĚCHOBUZ
Těchobuz 60,395 01 Pacov
<br> WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz ☏ 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061
<br>
<br>
Závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2022
<br>
<br> Obec Těchobuz,Těchobuz 60,395 01 Pacov,IČO 00584061,podle § 17,odst.6,zákona č.250/2000 Sb.o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků
<br> zpracovala tento závěrečný účet obce za rok 2022 <.>
<br>
<br> 1.Všeobecné údaje
<br> Obec Těchobuz je dle zákona č.128/2000 Sb.v platném znění územně samosprávným celkem s právní
<br> subjektivitou a vlastním majetkem.Tento subjekt je zároveň samostatnou účetní jednotkou,která v souladu se
<br> zákonnými postupy pro ÚSC vede účetnictví,v povinném členění podle platné rozpočtové skladby.Od 1.6.2009 se stala
<br> plátcem daně z přidané hodnoty <.>
<br>
<br> 2.Stav finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladnách
<br> Obec Těchobuz vlastnila k 31.12.2022 dva běžné bankovní účty u České spořitelny a.s <.>,jeden účet u ČNB a dva
<br> úvěrové účty vedené u České spořitelny a.s.<.> Zůstatky na všech bankovních účtech k 31.12.příslušného roku za
<br> posledních 5 let jsou následující:
<br> Číslo účtu 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
<br> 622174339/0800 1.003.897,60 396.062,09 1.995.876,18 3.689.414,87 1.224.202,92
<br> 35-622174339/0800 216.612,39 283.433,01 79.006,61 171.455,04 248.097,14
<br> 0441564469/0800 - úvěr "Lesní
<br> cesty U Buku"
<br> -680.856,23 -440.856,23 0,00 0,00 0,00
<br> 0495233139/0800 – úvěr
<br> „Sběrná lesní komunikace PE525
<br> Velká Černá – Zhoř“
<br> 0,00 -4.291.000,00 -410.933,00 -362.933,00 -314.933,00
<br> 0431004409/0800 - úvěr
<br> "Obnova rybníka Stará Paní a
<br> navazujícího náhonu"
<br> -1.886.005,76 -1.790.005,76 -1.694.005,76 -1.399.333,76 -1.104.661,76
<br> 94-0011910261/0710 706.851,97 376.728,82 474.557,82 5.055.733,46 7.773.040,95
<br>
<br> Obec Těchobuz vede v rámci rozpočtového hospodaření hlavní pokladnu.V...

Načteno

edesky.cz/d/6496707

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těchobuz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz