« Najít podobné dokumenty

Město Moravské Budějovice - Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravské Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice
Návrh programu
<br> 4.zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice
<br> konaného dne 12.června 2023
<br>
1.Zahájení
2.Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3.Jednací řád Zastupitelstva města Moravské Budějovice – distanční účast zastupitelů na zasedání
4.Plnění usnesení rady města a zastupitelstva města,usnesení finančního a kontrolního výboru
<br> zastupitelstva města
<br> 5.Vydání změny č.4 Územního plánu Moravské Budějovice
6.Dodatek č.1 ke Strategickému plánu rozvoje města Moravské Budějovice na období 2022-2027
7.Bezúplatné nabytí části pozemků p.č.2104/15 a p.č.2104/16 od ÚZSVM,k.ú.Moravské Budějovice
8.Výkup pozemku p.č.1421/27 na ul.Myslbekova od ZÍTŘKU,stavební bytové družstvo,k.ú.Moravské
<br> Budějovice
<br> 9.Výkup pozemků p.č.2826/6 a p.č.2827/34 od TJ Sokol Moravské Budějovice,k.ú.Moravské
Budějovice – cyklostezka kolem Rokytky – I.etapa
<br> 10.Prodej pozemků p.č.335/3 a p.č.504/7,k.ú.Vesce u Moravských Budějovic
11.Záměr směny pozemků – pozemek p.č.1453 a pozemek p.č.1633,k.ú.Vranín
12.Závěrečný účet a účetní závěrka Města Moravské Budějovice za rok 2022
13.Žádost Junák-český skaut,středisko Moravská Orlice Moravské Budějovice,z.s.o celoroční příspěvek z
<br> FAOM
<br> 14.Žádost SK JeMoBu,spolek o celoroční příspěvek z FAOM
<br> 15.Žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů v Moravských Budějovicích o celoroční příspěvek z
<br> FAOM
<br> 16.Žádost Orel jednota Moravské Budějovice o celoroční příspěvek z FAOM
<br> 17.Žádost SK Moravské Budějovice z.s.o celoroční příspěvek z FAOM
<br> 18.Žádost TJ Sokol Moravské Budějovice o celoroční příspěvek z FAOM
<br> 19.Žádost HC Žihadla Moravské Budějovice – mládež,z.s.o celoroční příspěvek z FAOM
<br> 20.Přidělení finančních prostředků – Krajská liga Kraje Vysočina – hokejová činnost
<br> 21.Rozbor finančního hospodaření k 30.4.2023
<br> 22.Rozpočtové úpravy čís.6R,7R,8R,9R
<br> 23.Rozpočtové úpravy čís.10Z
<br> 24.Informace:
<br> a) Čerpání z FAOM v roce 2023 k 30.4.2023
b) Protokol o výsledku v...

Načteno

edesky.cz/d/6494882

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Moravské Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz