« Najít podobné dokumenty

Město Moravské Budějovice - Pozvánka na zsedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravské Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zsedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2023
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 1.6.2023
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.04/2023,které se bude konat dne 13.6.2023
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.03/2023
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obci na pořízení
<br> požárního přívěsu pro hašení do vybavení JPO
5.Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov,příspěvkové
<br> organizace,poskytnuté na realizaci projektu „Nemocniční informační systém
Nemocnice Pelhřimov“
<br> 6.Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Projektové záměry Kraje
Vysočina na čerpání prostředků z IROP - „Výstavba výjezdové základny ZZS KV -
Telč“,„Výstavba výjezdové základny ZZS KV - Bystřice nad Pernštejnem“,„Výstavba
výjezdové základny ZZS KV - Velké Meziříčí“ a „Výstavba výjezdové základny ZZS
KV - Humpolec“
<br> 7.FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotace z programu STOMATOLOGICKÁ
A PEDIATRICKÁ PÉČE 2023 – návrh na provedení rozpočtového opatření
<br> 8.Majetkoprávní příprava stavby "III/1292 Obrataň,ul.Nádražní"
9.Majetkoprávní příprava stavby „II/405 Okříšky - křižovatka s I/23" - změna usnesení
<br> 0504/04/2018
10.Majetkoprávní příprava stavby "ZZS Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Bystřice
<br> nad Pernštejnem"
11.Majetkoprávní příprava stavby "II/150 Dobrá nad Sázavou - Světlá nad Sázavou" -
<br> nabytí pozemků,zrušení usnesení 0026/01/2023/ZK
12.Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II.a III.třídy (2023_4)
13.Majetkoprávní vypořádání ...

Načteno

edesky.cz/d/6494880

Meta

Prodej   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Moravské Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz