« Najít podobné dokumenty

Město Moravské Budějovice - Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravské Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam
r Aj mer r ATOMAOdbor finanční a obecní živnostenský úřad
nám MUMBPOOSFCI
Tel <.>
E-m
<br> Č.j.: MU
Vyř
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Moravské Budějovice,jako správce poplatku př;slušný podle ustanovení $ 14 odst.3
<br> zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
<br> poplatcích“),zveřejňuje dle $ 50 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „daňový řáď“),že
<br> ode dne 01.06.2023 do dne 01.07.2023 včetně
<br> je v budově Městského úřadu Moravské Budějovice,nám.Míru 31,676 02 Moravské Budějovice <,>
<br> v kanceláři pokladny,dveře číslo 165,v úředních hodinách,tj.:
<br> Pondělí: 7:30 - 17:00
<br> Úterý: 7:30 - 15:30
Středa: 7:30 - 17:00
<br> Čtvrtek: 7:30 - 15:30
Pátek: 7:30 - 15:00
<br> zpřístupněn k nahlédnutí:
<br> Hromadný předpisný seznam č.j.MUMB/OFŽ/ 13634/2023 o vyměření místního
<br> poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a
<br> odstraňování komunálních odpačě za rok 2021
<br> poplatníkům,kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti dle
<br> Obecně závazné vyhlášky města Moravské Budějovice č.3/2019,o místním poplatku za provoz systému
<br> shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňovétí komunálních odpadů a nebyl jim
<br> stanoven platebním výměrem <.>
<br> Proti stanovení poplatku mohou poplatníci uvedení v tomto hromadném předpisném seznamu podat
<br> odvolání u shora uvedeného správce místního poplatku nejpozdějrdo 30 dnů ode dne jeho doručení
<br> ($ 109 daňového řádu) <.>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění
<br> ($ 50 odst.2 daňového řádu).Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou poplatníkovi
<br> zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovenému poplatku.: i
<br> Poplatek je splatný v náhradní Ihůtě do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o stanovení poplatku
<br> hromadným předpisn...

Načteno

edesky.cz/d/6482109

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Moravské Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz