« Najít podobné dokumenty

Město Moravské Budějovice - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravské Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení 14357.pdf
Ihr-mm
<br> MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
<br> Tel.568343 046 %$
<br> mob.503 812 505
<br> Moravské Buděj ov e
<br> Odbor deravy & silniční ()
<br> ' hospodářství 10- Dopravni omezení MK ul.Dopravní v M.Budějovicích a ÚK ZK Lukov
<br> 3- akce: Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Moravské Budějovice <.>
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Dopravní omezení
<br> Termín prací:
<br> MK ul.Dopravní.Mor.Budějovice — P3873: od 4.7.2023 7,00 hod.- do 24.7.2023 16,00 hod <.>
<br> ÚK ZK Lukov - P3638: od 17.7.2023 7,00 hod.- do 24.7.2023 16,00 hod <.>
<br> Objednatel: AK signal Brno a.s.Kulkova 26,Brno 614 00 _)
<br> ] <.>
<br> Vm: mem-„museum.P—bznmmlmmm
2023-13740.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D,Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Míru 31,676 02 Moravské Budějovice
<br>
<br>
SPIS.ZN.: ODSH/13740/2023/MáK
Č.J.: MUMB/ODSH/ 14357/2023
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
kmalkova@mbudejovice.cz
<br> DATUM: 31.05.2023
<br>
<br>
<br> mumbx00r0miv
MUMBX00R0MIV
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> STANOVENÍ
<br> PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> Městský úřad Moravské Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako obecní úřad obce
s rozšířenou působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II <.>
a III.tříd,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu
Městského úřadu Moravské Budějovice podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o silničním provozu"),zahájil na základě žádosti,kterou dne 24.05.2023 podal
<br> SIGNEX CZ Třebíč s.r.o <.>,IČO 25574850,Na bojišti 1459,120 00 Praha
<br> s t a n o v í
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení
§ 77 odst.5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),po písemném vyjádření Policie ČR,Územní odbor Třebíč,DI Třebíč
pod č.j.KRPJ-63882-2/ČJ-2023-161006 ze dne 22.05.2023,přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích
<br> komunikaci: místní komunikace ul.Dopravní v obci Moravské Budějovice – železniční přejezd P3873
<br> účelová komunikace – zahr.kolonie Lukov – železniční přejezd P3638
<br> v rozsahu: podle grafických situací,které jsou nedílnou součástí tohoto opatření
<br> z důvodu: opravy zabezpečovacího zařízení v ŽST Moravské Budějovice
<br> v termínu: žel.přejezd P3873 od 07:00 hod.dne 04.07.2023 do 16:00 hod.dne 24.07.2023
<br> žel.přejezd P3638 od 07:00 hod.dne 17.07.2023 d...

Načteno

edesky.cz/d/6479225

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Moravské Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz