« Najít podobné dokumenty

Obec Rohoznice (Pardubice) - Zápis č. 7/2023 ze zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rohoznice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 7/2023 ze zasedání zastupitelstva obce
OBEC ROHOZNICE,533 41 Lázně Bohdaneč,kraj Pardubický
___________________________________________________________________
<br>
<br> Stránka 1 z 9
<br>
Zápis č.7/2023
<br>
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Rohoznice
<br> (dle §95 zákona č.128/2000 Sb.Zákon o obcích (obecní zřízení))
<br> konané dne 18.5.2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Rohoznici,kraj
<br> Pardubický
<br>
<br> Přítomni:
<br>
<br> starosta: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> místostarosta: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> zastupitelé: XXXX XXXXXXXXX,Věra Pokorná,XXXXX XXXXXXXX,Ing <.>
<br> arch.Veronika Švadlenková,XXXXX XXXXXXX (dle
<br> prezenční listiny – účast XXX%)
<br> hosté: dle prezenční listiny
<br>
<br> Zahájení:
<br> Starosta obce v 18:05 hodin zahájil řádně a včas svolané zasedání zastupitelstva obce
<br> (5.5.2023) v souladu s § 93 zákona o obcích a přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva
<br> obce a hosty.Následně konstatoval,že je přítomno sedm zastupitelů ze sedmi a zastupitelstvo
<br> obce je usnášeníschopné <.>
<br>
<br> Navržený program:
<br>
<br> 1.Zahájení a schválení pořadu jednání
<br> 2.Určení zapisovatele a návrh na ověřovatele zápisu
<br> 3.Rekapitulace závěrů předchozího jednání ZO
<br> 4.Výběr zhotovitele projektové dokumentace ke společnému stavebnímu řízení na
<br> výstavbu veřejné kanalizace,včetně ČOV v obci <.>
<br> 5.Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné
<br> prostředky požární ochrany (helmy) – Pardubický kraj
<br> 6.Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z POV na pořízení traktoru s příslušenstvím –
<br> Pardubický kraj
<br> 7.Výběr zhotovitele projektové dokumentace a souvisejících služeb na pořízení FVE na
<br> obecní objekty (dotace SFŽP)
<br> 8.Knihovní řád
<br> 9.Žádost o dar – Asociace rodičů a přátel postižených dětí v ČR,klub Radost
<br> 10.Rozpočtové opatření č.5/2023
<br> 11.Delegování zástupce na valnou hromadu akcionářů společnosti Vodovody a
<br> kanalizace Pardubice,a.s <.>
<br> 12.Různé – příspěvky zastupitelů
<b...

Načteno

edesky.cz/d/6477471

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rohoznice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz