« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceZávěrečný účet obce Vrbčany za rok 2022 195,0 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Licence: DFY3 strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (24012022 / 24012022)
<br> Obec Vrbčany
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00235920
<br> název Obec Vrbčany
<br> ulice,č.p.25
<br> obec Vrbčany
<br> PSČ,pošta 280 02
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 725021070
<br> fax
<br> e-mail info@obecvrbcany.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.24.05.2023 21h16m 1s
<br>
<br> Licence: DFY3 strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (24012022 / 24012022)
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 6 048 000,00 7 648 640,00 7 593 364,10
<br> Nedaňové příjmy 1 108 000,00 1 195 392,26 972 466,37
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 72 000,00 538 689,29 9 658 689,29
<br> Příjmy celkem 7 228 000,00 9 382 721,55 18 224 519,76
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 940 000,00 1 005 000,00 1 001 751,62
<br> 1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 40 000,00 93 000,00 92 197,78
<br> 1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně
<br> 130 000,00 205 000,00 204 935,74
<br> 111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob 1 110 00...

Načteno

edesky.cz/d/6454347

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz