« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - Zpráva z auditu.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva z auditu.pdf
Tel.: +420 385102 521 BDO Audit s.r.o.www.bdo.cz V Parku 2316/12 Praha 4 - Chodov
<br> m 14800
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <.>
<br> |.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> ÚSC,u něhož bylo provedeno přezkoumání Statutární město Ostrava hospodaření: Městský obvod Polanka nad Odrou 1.května 330/160 725 25,Ostrava
<br> dále jen územní celek
<br> Identifikační číslo: 008 45 451 Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem: XXXXX XXXXXXX,starosta
<br> Přezkoumání hospodaření provedli: BDO Audit s.r.o <.>,evidenční číslo KA ČR č.018 V Parku 2316/12 Praha 4 - Chodov Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,oddíl C,č.vložky 7279
<br> Auditoři: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,evidenční číslo KA ČR č.XXXX
<br> Asistenti auditora: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX Ing.Veronika Grycová Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení Auditorské společnost provedla přezkoumání hospodaření
<br> přezkoumání hospodaření: územního celku Statutární město Ostrava vsouladu sustanovením 5 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením S 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
<br> Místo provádění přezkoumání: Sídlo městského obvodu a kancelář BDO Audit s.r.o <.>
<br> BDO Audit st is 0,Česká společnost 5 ručením omezenými ilCO 453 14 3231.registrovana u Rejstřikovelio soudu v Praze.oddíl C <.>,víožďka 7279.auditorské oprávnění Roi-now auditorů CR 6 018; je Členem BDO International Limited (spolecnosti s ru...

Načteno

edesky.cz/d/6449650

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
21. 09. 2023
19. 09. 2023
13. 09. 2023
13. 09. 2023
12. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz