« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument65_2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument65_2023.pdf
Statutární město Ostrava
<br> Městský obvod Polanka nad Odrou 1.května 3301'160,725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou
<br> Závěrečný účet městského obvodu za rok 2022 - návrh
<br> 5 17 zákona 0250/2000 800 rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů
<br> 11Udaie o plnění g"í'|mů a údajů za rok 2022.<.> _ <.>,% plnění k sehvalfny Rozpoftof'a Uprav'řny Plnění k 31.12.2022 upravenému rozpocet opatreni rozpocet „ rozpoctu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 3 300 000 0 3 300 000 4 017 555,21 122% Třída 2 - Nedaňové příjmy 6 560 000 46 000 6 606 000 7 162 431,62 106% Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 0 0 0,00 0% Třída 4 - Přijaté transfery 45 626 000 6 261 000 51 907 000 54 297 720,39 105% příjmy celkem za třídy 1 - 4 55 466 000 6 327 000 61 613 000 65 477 707,22 106% konsolidace příjmů 350 000 350 000 2 704 660,46 Pr'lmy „ce'křm Po 55 136 000,00 6 327 000,00 61 463 000,00 62 772 626,76 102% konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje 39 797 000 11 107 000 50 904 000 39 963 919,96 79% Třída 6 - Kapitálové výdaje 34 469 000 4 327 000 38 616 000 26 766 423,84 69% výdaje celkem za třídy 5.6 74 286 000 15 434 000 89 720 000 66 732 343,62 74% konsolidace výdajů 350 000 390 000 2 704 880.45 Vyda'e_ce'k_em po 73 936 000,00 15 434 000,00 89 330 000,00 64 027 463,36 72% konsohdacr Saldo: Příjmy - Výdaje -18 600 000 -9 107 000 -27 907 000 -1 254 636,60 Třída 8 - Financování pol.6901 - RCH 0 0 0 9 452,09 “9" 81,15 ' pros“ 16 600 000 9 107 000 27 907 000 -1 264 088,69 minulých let polozka 8123 - cerpam B 000 090,00 uveru polozka 8124 - splátka _1 700 00000
<br> úvěru
<br> Stav prostředků k 31.12.2022
<br> 21 515 957,41
<br> Finanční vypořádání 2022 -93 146,23 sociální fond -47 019,15 Přebytek 26 430 607,47
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a 0 dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladbyjsou k nahlédnutí na odboru financí,vnitřních věcí a majetkovém MOb Polanka nad Odrou.(výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů)
<br> Výsledek rozpočtového...

Načteno

edesky.cz/d/6449649

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
21. 09. 2023
19. 09. 2023
13. 09. 2023
13. 09. 2023
12. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz