« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výběrové řízení - vedoucí oddělení správního na Odboru majetkovém a správním ÚMČ Brno - Královo Pole

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - vedoucí oddělení správního na Odboru majetkovém a správním ÚMČ Brno - Královo Pole
OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemník městské části Brno — Královo Pole vyhlašuje v souladu s ustanovením 7 zákona
Č.3 12/2002 Sb.<.> o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen.‚zákon o úřednících“).výběrové řízení na obsazení
funkčního místa
<br> „Vedoucí oddělení správního na Odboru majetkovém a správním“
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Brno,Úřad městské části Brno - Královo Pole <,>
Palackého třída 59.61293 Brno <.>
<br> Pracovní úvazek: I ‚0 (40 hod/týdně)
<br> Předpokládané datum nástupu: dle domluvy (pracovní poměr na dobu neurčitou)
<br> Platové podmínky: v souladu se zákonem č.262/2006 Sb.<.> zákoníkem práce,ve znění
pozdějších předpisů a nařízením vlád‘ Č.341/2017 Sb.<.> O Platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů.11.platová třída <.>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu na vysoké škole
<br> v CR,v oboru právo výhodou
• bezúhonnost <,>
• ochota dalšího vzdělávání <.>
• samostatné rozhodování <,>
• znalost práce na PC (Word,Excel a Internet) <,>
• znalost práce s aplikacemi E-spis,GINIS a XXXX výhodou <,>
• komunikační dovednosti,znalost jednacího jazyka <,>
• vysoké pracovní nasazení,samostatnost,flexibilita,odolnost vůči stresu
• praxe ve státní správě pro danou oblast dle platných předpisů vítána <,>
• dobrá znalost právních předpisů z oblasti soukromého práva,veřejných zakázek <.>
<br> přestupkového práva a správního práva,zejména:
- zákoně.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
- zákoně.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů <,>
- zákon č.500/2004,Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
- zákon č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve znění pozdějších
<br> předpisů <,>
- zákoně.134/20 16 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů <....

Načteno

edesky.cz/d/6449631

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz