« Najít podobné dokumenty

Obec Košátky - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Košátky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Kraíský úřad Středočeského krale ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 001135/2023/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_051951/2022/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KOŠÁTKY IČ: 00509256 za rok 2022
<br> Přezkoumání hospodaření obce Košátky za rok 2022 bylo zahájeno dne 09.01.2023 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> ' 17.05.2023 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2022 - 31.12.2022 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Košátky Košátky 4
<br> 294 79 Kropáčova Vrutice
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorpověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX,DiS.- hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle g 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala.vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.Stěpánka Dvořáková Týcová
<br> dne 2.8.2022 pod č.j.099130/2022/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> — peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizí...

Načteno

edesky.cz/d/6426527

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Košátky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz