« Najít podobné dokumenty

Obec Košátky - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Košátky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Kraíský úřad Středočeského krale ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 001135/2023/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_051951/2022/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KOŠÁTKY IČ: 00509256 za rok 2022
<br> Přezkoumání hospodaření obce Košátky za rok 2022 bylo zahájeno dne 09.01.2023 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> ' 17.05.2023 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2022 - 31.12.2022 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Košátky Košátky 4
<br> 294 79 Kropáčova Vrutice
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorpověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX,DiS.- hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle g 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala.vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.Stěpánka Dvořáková Týcová
<br> dne 2.8.2022 pod č.j.099130/2022/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> — peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizí...

Načteno

edesky.cz/d/6426527

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Košátky
19. 07. 2024
01. 07. 2024
24. 06. 2024
24. 06. 2024
22. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Košátky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz