« Najít podobné dokumenty

Obec Košátky - Návrh závěrečného účtu obce Košátky za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Košátky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce Košátky za rok 2022
OBEC KOŠÁTKY
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2022 sestavený v Kč ke dni 31.12.2022
<br> Údaje o organizaci Identifikační číslo 00509256
<br> Název Obec Košátky Ulice Košátky 4 Obec Košátky Pošta 294 79
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 326 393 294 E-mail oukosatky©volny.cz
<br> Web www.obec—kosatky.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> ]) Plnění rozpočtu obce Košátky V roce 2022
<br> 2) Financování V roce 2022
<br> 3) Peněžní fondy V roce 2022
<br> 4) Majetek V roce 2022
<br> 5) Vyúčtování finančních vztahů (krajů,obce,DSO a vnitřní převody) V roce 2022
<br> 6) Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet,státní fondy a národní fond) V roce 2022
<br> 7) Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem V roce 2022
<br> 8) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022
<br> 9) Hospodářská činnost obce Košátky
<br> 10) Návrh zastupitelstva obce Košátky na usnesení
<br> 1/7
<br> Závěrečný účet obce Košátky za rok 2022
<br> 1) Plnění rozpočtu obce Košátky za rok 2022
<br> Rozpis plnění daňových příjmů v roce 2022
<br> Paragraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR 0000 1 1 11 5113211“ Z daně Z příjmů fyZICkYCh “Ob placené 600 000,00 600 000,00 579 591,79 96,60 96,60 0000 11 12 Příjem ? daně z příjmů fyZleÝCh “Ob placene 30 000,00 50 000,00 53 990,92 179,97 107,98 poplatníky
<br> 0000 1113 Přílem Z daně Z přÍlmli fymký 01105019 vybírané 100 000,00 119 350,00 120 010,07 120,01 100,55 srazkou podle zvlastm sazby dane
<br> 0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 800 000,00 829 430,88 907 922,30 113,49 109,46 Příjem z daně z příjmů právnických osob v
<br> 0000 1122 prlpřdech kd? p?,plamlkemle 0853025 Vyjlmko“ 45 000,00 103 550,00 103 550,00 230,11 100,00 XXXX vyblrane srazkou podle zvlastni sazby daně
<br> XXXX XXXX Příjem z daně z přidané hodnoty 1 600 000,00 1 925 000,00 2 060 267,32 128,77 107,03 Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
<br> 0000 1334 zemedeílsřeho pUdmho fmčdlž podle 233083 0,00 0,00 3 279,00 0,00 0,00 upravuj1c1ho ochranu zemedelskeh...

Načteno

edesky.cz/d/6426526

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Košátky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz