« Najít podobné dokumenty

Obec Košátky - Účetní závěrka obce Košátky za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Košátky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva Obec Košátky k 31.12.2022
Inventarizační zpráva Obec Košátky k 31.12.2022
<br> Inventarizační Zpráva
<br> za obec Košátky sestavovaná k 31.12.2022
<br> Dne 19.12.2022 v 19 hodin na OÚ byli proškoleni všichni členové inventarizační komise — viz gřfloha či! <.>
<br> V pondělí dne 2.ledna 2023 proběhla fyzická inventura majetku obce Košátky na obecním
<br> úřadě.Inventura začala v 19:00 a skončila ve 21:00,zjišťovaly se stavy majetku k 31.12.2022 v budově OÚ a majetku ve veřejném prostranství obce.Inventarizační komise byla ve složení: XXXXX XXXXX (předseda IK),Bc.XXXXXXX XXXXXXXX (člen IK) a XXXX XXXXXXXXXX (členka IK) —
<br> schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2022 usnesením č.61'2022-5 <.>
<br> Dne 6.1.2023 proběhla dílčí inventura v obecní hospodě v obci Košátky <.>
<br> Dílčí IK v obecni hospodě kontrolovala majetek ve složení XXXXX XXXXX st <.>,XXXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXX (omluven pro nemoc) - schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2022 usnesením č.6f2022—5 — zápis ze zasedání ZO <.>
<br> Hasičská zbrojnice a dětské hřiště bylo kontrolováno dne 7.1.2023 <.>
<br> Dílčí IK pro hasičskou zbrojnici pracovala ve složení: XXXXX XXXXX st.a strojník SDH Košátky XXXXXXXX XXXXX — schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne XX.XX.2022 usnesením č.6f2022-S _ zápis ze zasedání 20.'
<br> Příloha č.<.> ? — Plán inventur na rok 2022 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2022 usnesením č.6l2022-5 <.>
<br> Postup jednotlivých činností Dři inventarizaci:
<br> 1) Byl sestaven inventurní soupis č.1312022 dle útvarů.lokalit a místnosti — gřrTalm č.„35 dle kterého proběhla fyzická kontrola majetku (pro budovu obecního úřad,hasičskou zbrojnicí.dětské hřiště.veřejné prostranství a obecní hospodu).Pro kontrolu byl sestaven Inventurní soupis ě.II)!2022 dle jednotlivých syntetických účtů—
<br> gřú'oka č.35 — pro celou inventarizaci <.>
<br> 2) Při fyzické inventuře byl pořízen zápis: Návrh IK na vyřazení majetku obce Košátky k 31.12.2022 — viz Qřr'foha č.4.v němž je uved...
Příloha k 31.12.2022 Obec Košátky
FIN k 31.12.2022 Obec Košátky
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j.1117138 22402002
<br> VÝKAZ PRO Hoonocaui PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Fin2-12M
<br> územním SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH stZKů oecí
<br> sestavený k XX.12.2022 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc lČ:
<br> 2022
<br> 12
<br> 00509256
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Košátky,Košátky 4 |.Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3
<br> 0000
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 600 000,00 600 000,00 579 591,79
<br> 0000 1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob piacené 30 000,00 50 000.00 53 990,92 poplatníky
<br> 0000 1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané 100 000,00 119 350,00 120 010,07 srážkou podle zvláštní sazby daně
<br> 0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 800 000,00 829 430,88 911 201,30
<br> 0000 1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v 45 000,00 103 550,00 103 550,00 případech,kdy poplatnikem je obec,s výjimkou dané vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
<br> 0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 1 600 000,00 1 925 000,00 2 060 267,32
<br> 0000 1341 Příjem :: poplatku ze psů 4 000,00 4 000.00 3 100,00
<br> 0000 1345 Příjem z poplatku za obecni systém odpadového 315 000,00 318 500.00 318 150,00 hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
<br> 0000 1361 Příjem ze správních poplatků 5 000.00 1 000,00 620,00
<br> 0000 1381 Příjem z daně :: hazardních her s výjimkou dílčí daně 25 000,00 30 000,00 29 183,76 z technických her
<br> 0000 1382 Příjem ze zrušeného odvodu z loterii a podobných 0,00 0,00 20,86 her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů
<br> 0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věci 280 000,00 250 000,00 326 468.84
<br> 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 80 000,00 50 000.00 43 740,11 správy státního rozpočtu
<br> 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního r...
Rozvaha k 31.12.2022 Obec Košátky
Účetní závěrka Obce Košátky za rok 2022
©53- táta
<br> Obecní úřad,Košátky č.p.4,294 79 p.Kropáčova Vrutice
<br> sítk
<br> Účetní závěrka obce Košátky za rok 2022
<br> Účetní jednotka: Obec Košátky,Košátky 4,294 79 IČ: 00509256
<br> Datová schránka: tgeb5w3
<br> WWW: http:fíwww.obec.kosatky.cz
<br> Právní forma účetní jednotky: územně samosprávný celek,obec
<br> Předmět činnosti nebo podnikání: Všeobecné činnosti veřejné správy,subjekt není zapsán ve veřejném rejstříku a sbírce listin Rozvahový den: 31.12.2022 Sestavení účetní závěrky: 25.5.2023 Počet zaměstnanců k 31.12.2021: 1
<br> Protokol o schvalování účetní závěrky obce Košátky za tok 2022 byl vyplněn zastupiteli na zasedání zastupitelstva obce Košátky dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Předložené přílohy:
<br>.Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2022
<br>.Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2022
<br>.Rozvaha k31.12.2022
<br>.Příloha Úsc k 31.12.2022
<br>.Inventarizační zpráva k 31.12.2022
<br> 0 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
<br> | Gain-?“.<.>
<br> ' ' ' l “'“—__.<.> „_ __
<br> ' ' " " :.-.0 - XXXXXXXX XXXXXXX LBMS-"X K:.<.> Wřrzgl W t.: J'It'íí WU.<.>,—E.t;,t/ [) 26) 2 3 starosta obce [ \ <.>
<br> __g BOWL/T_O
<br> Všechny přílohy : Výkaz FIN 2-12,výkaz Rozvaha.Výkaz zisku a ztráty,Příloha účetní závěrky Inventarizační zpráva sestavená !( 31.12.2022 a Zpráva o týsíedka přezkoumání hospodaření za rok 2022 jsou dostupné dálkovým přístupem na www.obec-ínm-arg:c:.na úřední desce <.>
<br> K nahlédnutí jsou rovněž na obecním úřadu v Košárkcícíí <.>
<br> ADRESA TEL; 325 393 294.c; 00509256 BANKOVNÍ s_POJENí _ UCET: 3121221000100 KOŠATKY 4,PSČ; 294 ?s e—mall.oukosatky©volny.cz o|o-.0200509255 KOMERCNI BANKA \Mah' hltpfhwm obec-kosalkyez
<br> Strana 1 z 1

Načteno

edesky.cz/d/6426525

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Košátky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz