« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Vltavice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Vltavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Steinbrenerova 6/2,385 17 Vimperk
<br> Odbor výstavby a územního plánování
<br> pracoviště: Nad Stadiónem 199,385 17 Vimperk
<br> www.vimperk.cz
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Číslo jednací: MUVPK-VÚP 134470/23-STE
<br> Spisová značka: 37982/2023
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> Marcela.Sterbova@mesto.vimperk.cz
<br> Dat.schránka: 9ydb7vm
<br> Datum: 26.5.2023
<br> - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -
<br> INFORMACE
<br> O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br> Lesy České republiky,s.p <.>,Lesní závod Boubín,IČO 42196451,Přemyslova č.p.1106/19 <,>
Nový Hradec Králové,500 08 Hradec Králové 8,zastoupená pověřeným pracovníkem Ing <.>
Janem Toncarem <,>
<br> (dále jen "žadatel") dne 17.4.2023 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy,která
nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby podle §78a a §79 stavebního zákona a
stavební povolení podle § 116 stavebního zákona o provedení stavby s označením:
<br> Poválkový chodník k jezírku Boubín
<br> na pozemcích parc.č.353/48,356/2,358/5,358/6,429/3 v katastrálním území Horní
<br> Vltavice,obec Horní Vltavice
<br> Druh a účel záměru:
<br> - Jedná se o umístění trvalé stavby chodníku pro pěší <.>
<br> - Jde o náhradní turistickou trasu pro pěší turisty,kdy původní stezka je uzavřena pro riziko
pádu souší <.>
<br> - Chodník je umisťován na turistické trase po Idině cestě kolem Idiny pily k Boubínskému
jezírku.Trasa po Amortovce je uzavřena <.>
<br> Záměr obsahuje objekty: SO01 - poválkový chodník 1; SO02 - můstek; SO03 - poválkový
<br> chodník 2; SO04 – zábradlí pro překonání výškového rozdílu na hráz jezírka
<br> - Poválkový chodník tvoří fošny na povalech,výška nad terénem cca 38 cm,chodník bude
kopírovat terén.Šířka chodníku 1,2m,dvě části v délce 82m a 15m <.>
<br> - Můstek přes Kaplický potok tvoří 6,5m dlouhé trámy osazené na povaly,pochozí prkna <,>
zábradlí v.1,1m z kulatiny,šířka můstku 1m <.>
<br> - Zábradlí bude kopírovat sklon terénu,výšky 0,9 m z kulatiny,délka asi 19,4...

Načteno

edesky.cz/d/6426249

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Vltavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz