« Najít podobné dokumenty

Obec Teplýšovice - Nařízení Středočeského kraje - NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Teplýšovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NAŘÍZENÍ Stř.kraje - NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
OBECNÍ ÚŘAD TEPLÝŠOVICE
Teplýšovice čp.24,256 01 Benešov <,>
tel.: 317 795 059,724 187 277 <,>
<br> e-mail: teplysovice@chopos.cz,ID DS: ascajhg
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
AKTIVACE Nařízení Středočeského kraje č.3/2020 o stanovení podmínek k zabezpečení
<br> požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru <.>
<br>
<br> S platností od 26.5.2023,od 12:00 hod <.>,do odvolání v souladu s Nařízením je celoplošně na
<br> území Středočeského kraje
<br> Z A K Á Z Á N O:
<br> 1.používání zábavní pyrotechniky <,>
2.vypouštění „lampionů štěstí“ <,>
3.používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení <,>
4.vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele
<br> zemědělských pozemků při jejich obhospodařování <,>
<br> 5.vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele
lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř <,>
<br> 6.zastavení motorových vozidel na místech,kde by se spodní část vozidla mohla
dostat do styku s lehce vznětlivými materiály,např.suchou trávou,slámou <,>
<br> strništěm,podrostem,listím,rozlitým palivem apod <.>
<br> mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:
<br> 1.lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m <,>
2.souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru <,>
3.zemědělské obdělávané plochy,na nichž jsou pěstovány kultury,které jsou ve
<br> stavu možného vznícení,zejména dozrávající obiloviny,a jejich okolí do
<br> vzdálenosti 100 m <,>
<br> 4.stohy XXXX a slámy a jejich okolí do vzdálenosti XXX m
Z A K Á Z Á N O:
<br> 1.rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např.pálení klestu a kůry <,>
spalování hořlavých látek na volném prostranství) <,>
<br> 2.kouření (s výjimkou elektronických cigaret) <,>
3.jízda parní lokomotivy <,>
4.povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona <.>
<br> Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zv...

Načteno

edesky.cz/d/6425925

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Teplýšovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz