« Najít podobné dokumenty

Obec Čimelice - Záměr č. PR/2023/5/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čimelice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č. PR/2023/5/1
Obec Čimelice
<br> Čimelice 51,39804,IC: 00249599,tel.382228333,e—mail cimeliceúilobeccz,www.cimelice.cz
<br> Obec Čimelice oznamuje dle š 39 odst.1 zákona o obcích (obecní zřízení) č.128/20005b <.>,ve znění pozdějších předpisů a NOZ (Nový občanský zákoník),zákon č.89/2012 Sb.v platném znění
<br> ZÁMĚR ě.PR/2023/5/1
<br> na prodej pozemku
<br> Obec Čimelice vyhlašuje záměr na prodej pozemku parc.č.980/7 (trvalý travní porost) o výměře 109,0 m2 v k.ú.Cimelice (623822),zapsaného na listu vlastnictví č.1 pro obec Cimelice <.>
<br> Plocha celkem: 109 m2 Nabídková cena: 360,-Kč
<br> Schválení ceny obvyklé: Usnesení č.59/2022,bod 1 <.>
<br> Požadavky obce: — své nabídky posílejte v zalepené obálce označené v levém dolním rohu „Neotevírat — nabídka záměr č.PR/2023/5/1“ na adresu: Obec Čimelice,Čimelice 51,398 04 Čimelice Nabídka musí obsahovat: — jméno,příjmení (název firmy),adresu a RČ (IČ) žadatele - stanovenou výši kupní ceny (číselně i slovně)
<br> Termín doručení: do 09.00 hodin dne 08.06.2023
<br> Dle © 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,se mohou občané po dobu zveřejnění záměru k záměru prodeje vyjádřit.Případné připomínky k prodeji zasílejte na adresu Obec Čimelice,Čimelice 51,398 O4 Čimelice
<br> do 08.06.2023 do 09.00 hodin.Bližší informace o pozemku a prodeji lze zjistit
<br> na Obci Čimelice <.>
<br> v Čimelicích 23.05.2023
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX starostka
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:.<.> 23.<.> :.QSÍÍ „343.33
<br> Zveřejněno na úřední desce: www.cimelice.cz dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.* _ Sejmuto z úřední desky dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „fi *
<br> DĚNÍ—C \,if “.“5953 05; p.('.izriclzee
<br> f8/7 “*“ 980/33
<br> 980/5
<br> čmm243 95 279 &%?
<br> 980/7
<br> 980/9
<br> 980/7 7
<br> 980/20
<br> 980/79
<br> Ci; >O
<br> 444 “\
<br> 971 976/3
<br> č.p.„256
<br> 7028/7 286 éýšřřrz

Načteno

edesky.cz/d/6425588


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Čimelice
26. 05. 2023
26. 05. 2023
26. 05. 2023
25. 05. 2023
22. 05. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Čimelice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz