« Najít podobné dokumenty

Městys Stará Říše - Zápis z jednání zastupitelstva městyse Stará Říše ze dne 17.5.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Stará Říše.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZM.pdf
Zápis
<br> z 4.zasedání ZM Stará Říše konaného dne 17.05.2023 od 20:00 hod.v zasedací místnosti Úřadu městyse Stará Říše
<br> Přítomní: členové zastupitelstva městyse
<br> XXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXX,XXX XXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXXX,ProkXp Pokorný,XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> Omluveni: Pavel Hrubs'a,Josef Vblfšic,Hosté: Zapisovatel: XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Program X.zasedání ZM Stará Říše ke dni konání 17.05.2023 od 20:00 hod <.>
<br> ZM byl předložen návrh na doplnění programu zasedání 0 bod č.10 1.Seznámení s navrženým programem zasedání ZM.2.Volba ověřovatelů zápisu.3.Informace o ověření zápisu z 3.zasedání zastupitelstva městyse ze dne 23.03.20.23.4.Informace o činnosti rady městyse — zápis z 5.zasedání RM.5.Jednání ohledně podané nabídky na prodej domu,Stará Říše č.p.74.6.Cenová nabídka na realizaci fotovoltaické elektrárny na budově MŠ“ Stará Říše.7.Žádost o odkoupení pozemku p.č.81/15 o výměře 640 m2 v k.ú.Stará Říše.8.Nabídka společnosti „ Putovní kino " o možnosti promítání letního kina ve Staré Říši.9.Návrh na koupi rodinného domu,Stará Říše č.p.71 <.>
<br> 10.Návrh na setrvání členství ve „ Sdružení pro výstavbu rychlostní komunikace 1/38 po císařské silnici 11.Různé <.>
<br> Návrh byl akceptován 2 ZM doplnění programu schválilo.Hlasování — pro: 13 členů ZM,proti : O,zdrželi se : O <,>
<br> 2.Schválení ověřovatelů zápisu,navrženi: XXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX,Hlasování — pro : XX členů ZM,proti : 0,zdrželi se: O <.>
<br> 3.Informace o ověření zápisu ze zasedání ZM Stará Říše ze dne 23.03.2023.Ověření zápisu ověřovateli zápisu bez připomínek <.>
<br> 4.ZM bere na vědomí zápis z 5.zasedání rady městyse ze dne 02.05.2023 <.>
<br> Hlasování — pro: 13 členů ZM,proti : 0,zdrželi se : 0 <,>
<br>.ZM projednalo podanou nabídku vlastníků nemovitostí ve Staré Říši v zastoupení _
<br>,ohledně prodeje domu,Stará Říše č.p.74 za prodejní cenu 6 000 000,- Kč.včetně ...

Načteno

edesky.cz/d/6425465

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Stará Říše      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz