« Najít podobné dokumenty

Obec Dírná - Zápis z jednání zastupitelstva obce Dírná ze dne 17.5.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dírná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis (945.96 kB)
Zápis zjednání zastupitelstva obce Dírná ze dne 17.5.2023
<br> Přítomni: XXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX
<br> Omluven: ing.XXXX XXXXXX,XXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX <,>
<br> Hosté:X
<br> Přizváni: XXXX XXXXXXXX
<br> Místo konání: obecní úřad Dírná
<br> Program:
<br> Přednesení a odsouhlasení programu <.>
<br> Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu stávajícího jednání.Kontrola zápisu a usnesení z minuléhojednání zastupitelstva.Rozpočtová opatření č.10 <.>
<br> Územní plán změna č.4.— standardizace <.>
<br> Územní plán změna č.5 <.>
<br> Odkup části pozemku p.č.369 v k.ú.Závsí <.>
<br> Schválení vyvěšeného záměru prodeje pozemku v k.ú.Dírná <.>
<br> \DPOHGwP-PJNH
<br>.Schválení vyvěšeného záměru prodeje pozemku v k.ú.Závsí <.>
<br> 10.Smlouva o smlouvě budoucí c.TA- 001030083088/001- TAEL 11.2ávěrečný účet a zpráva dozorčí rady SMO Bukovská voda.12.Koupě pozemku od pozemkového úřadu <.>
<br> 13.2práva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022.14.Před|ožení návrhu závěrečného účtu obce <.>
<br> 15.Žádost o sponzorský dar — Chotěmice <.>
<br> 16.Cenová nabídka na instalaci dopravního zrcadla
<br> 17.Možnost oprava místnosti bývalé pošty <.>
<br> 18.Různé
<br> — Projednání přípisu 5 Bc.Novotným
<br> — Studentky — provádí praxi
<br> — Zrealizovaná vestavba na hasičské auto
<br> — Návrh na opravu bývalé pošty — rozšíření služeb pro obyvatele
<br> Ad 1)
<br> Starostka obce seznámila přítomné s programem zasedání 20 <.>
<br> K předloženému a předneseněmu programu neměl nikdo žádné připomínky.Zastupitelé souhlasí s předloženým programem <.>
<br> Us.č.1/4/23 Pro 6 proti 0
<br> Ad 2)
<br> Ověřovateli zápisu byli navrženi XXX XXXXXXXX XXXXX a XXXXX XXXXX,zapisovatelka XXXXX XXXXXXXXX.Všichni navržení byli schválení <.>
<br> ZO souhlasí s navrženými ověřovateli a se zapisovatelem <.>
<br> Us.č.2/4/23 Pro 6 proti 0
<br> Ad 3) K zápisu z minulého jednání 20 nebyly žádné připomínky.ZO bere na vědomí.Bez připomínek <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/6425191

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dírná
25. 05. 2023
25. 05. 2023
24. 05. 2023
22. 05. 2023
22. 05. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dírná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz