« Najít podobné dokumenty

Obec Nezabudice - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060896796

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nezabudice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1191435392_0_Průvodní_dopis (1).pdf (102.8 kB)
Odesláno datovou zprávou na:
<br> IDDS: 4fwa74y (Obec Nezabudice)
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č.110060896796
<br> Dovolte,abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
v katastru Vaší obce dne 8.6.2023 od 7:30 do 16:30 v rozsahu uvedeném v příloze
této zprávy <.>
<br> Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní
před její realizací,tj.omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie <.>
<br> Na základě uvedeného si Vás dovolujeme požádat o součinnost při informování Vašich
obyvatel zveřejněním přiloženého oznámení na úřední desce,internetových stránkách
a případně i dalším způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční
soustavě,které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny <.>
<br> Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý
zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba <,>
popř.jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.cz/odstavky,a to vždy
nejpozději 15 dnů před konáním odstávky <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci a zveřejnění přiložených podkladů Vašim obyvatelům <.>
<br> S pozdravem
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
Vedoucí odboru Obsluha partnerů
ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> ČEZ Distribuce,a.s.Děčín - Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02 | Kontaktní linka: 800 850 860 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035,DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,sp.zn.B2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce,a.s <.>,Plzeň,Guldenerova 2577/19,PSČ 326 00
<br> SKUPINA ČEZ www.cezdistribuce.cz
priloha_1191435392_1_oznameni-110060896796-chirggcd3ihqdaa1faig (1).pdf (415.75 kB)
UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny
<br> č.110060896796
<br> dne 8.6.2023 od 7:30 do 16:30 hodin
<br> Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
<br> Nezabudice (okres Rakovník)
č.p.1,3,4,6,7,12,13,14,18-22,24,25,27,29,31,33,34,38,43,55,60,62,65,71,73,74,79,101
č.ev.2-8,10-18,20,22,23,26,27,28,33,35,36,37,39,40,41,42,45,47,49,51,52,54,56,57,62-66,70 <,>
<br> 71,73,74,75,76,78,79,81-86,88,90-94,97,107,109,115,116,117,118,120,127,133,134
<br> kat.území Nezabudice (kód 704377): parcelní č.224/12,227
<br> UPOZORNĚNÍ
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím,a proto
vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na
zdraví a majetku.| Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do
vypnutého úseku distribuční soustavy <.>
<br> NEJDE VÁM ELEKTŘINA.<.> <.>
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat
e-mailem nebo SMS.U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek.| Aktuální stav dodávek
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno,rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy (www.bezstavy.cz) <.>
<br> Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny publikováno dne 18.5.2023.Strana 1 z 2
<br> Linka 800 850 860 www.cezdistribuce.cz/odstavky
<br>
<br>
<br> UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny
<br> č.110060896796
<br> dne 8.6.2023 od 7:30 do 16:30 hodin
<br> Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit
<br> VYSVĚTLIVKY
– adresy dotčené odstávkou elektřiny
– místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou
<br> INFORMACE ZASLÁNA
IDDS: 4fwa74y (Obec Nezabudice)
<br> Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny publikováno dne 18.5.2023.Strana 2 z 2
<br> Linka 800 850 860 www.cezdistribuce.cz/odstavky

Načteno

edesky.cz/d/6425189

Meta

Výpadek elektřiny   Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nezabudice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz