« Najít podobné dokumenty

Obec Osiky - Oznámení o konání zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osiky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání červen 2023.pdf [1,07 MB]
OBEC OSIKY
<br> 1c0:00532134 Osiky 23,679 23 Lomnice
<br> OZNÁMENÍ
<br> v souladu s ustanovením š 93 odst.1 Zákona o obcích č.128/2000 Sb <.>
<br> 0 zasedání Zastupitelstva obce Osiky,které se uskuteční 2.6.2023 ve 20.00 hodin v
<br> budově Obecního úřadu Osiky <.>
<br> NAVRŽENÝ PROGRAM:
<br> 1) 2) 3) 4)
<br> 5) 6) 7)
<br> 8) 9)
<br> Všichni občané jsou srdečně zváni <.>
<br> V Osikách dne 26.5.2023
<br> Zahájení a schválení programu
<br> Volba zapisovatele a ověřovatele
<br> Kontrola úkolů z minulého zasedání
<br> Schválení závěrečného účtu obce Osiky za rok 2022 a výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje — Podpora provozu místní prodejny smíšeného zboží
<br> Projednání návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-souhlas s umístěním distribučního zařízení
<br> Projednání záměru na směnu pozemků
<br> Různé
<br> Závěr
<br> Na úřední i elektronické desce Obecního úřadu Osiky Vyvěšeno dne: 26.5.2023
<br> Sejmuto dne:
<br> Bankovní spojení: 136 211 3349/0800 ID datové schránky: c29a6wj
<br> Telefony: starosta: 732 996 789 e-mail: obec*(ššosilqvcz,místostarostka: 732 920 269 ucetni©osiky.cz
<br> účetní: 603 742 289 stránky obce: wosikyrz

Načteno

edesky.cz/d/6425186

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osiky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz